Update: Bibliografie concurs

 1. Matei L., Constantinescu E., Cioran A., Crăciun C-tin (1986): Metode fizice de analiză
  a mineralelor şi rocilor – Caiet de lucări practice. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie – Geografie, Bucureşti, 185 pp.
 2. Mutihac, V., Ionesi, L. (1974): Geologia României. Editura Tehnică, Bucureşti, 646 p.
 3. Dumitru N. T. (1972): Analiza termică a mineralelor. Editura Tehnică, Bucureşti,
  279 pp.
  Udubaşa, G., Ilinca, G., Marincea, Ş., Săbău, G. & Rădan, S. (1992): Minerals in Romania: the state of the art 1991. Rom. J. Mineral., 75, 1-51.
 4. Ianovici, V., Stiopol, V.M., Constantinescu, E. (1979): Mineralogie. Ed. Didactica si
  pedagogica, Bucuresti, 826 p.

Anunț

Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de tehnician geolog , pe durată determinată (2 ani), în cadrul IGR.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să posede pregătire profesională corespunzătoare postului dovedită prin diplomă de bacalaureat;
 • să posede cursuri de specialitate (geologie);
 • să se înscrie cu norma de bază la IGR;
 • să fie apt pentru deplasări pe teren.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 21.12.2020 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 23.12.2020, ora 11.00.

In vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 17.12.2020, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii;

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii (original şi copie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie având menţiunea „conform cu originalul”);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Anunt PDF