Anunt

Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de inginer geofizician gr. III, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Observatorului Geomagnetic Surlari – Departamentul Instalaţii de Interes Naţional.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să aibă studii de licenţă de lungă durată în geofizică;
 • să aibă o vechime în muncă de peste 10 ani (să aibe cel puţin 3 ani experienţă în domeniul ingineriei geofizice sau cercetării geofizice);
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, cel puţin nivel mediu;
 • recomandare de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;
 • să se înscrie cu norma de bază la IGR;
 • disponibilitate să desfăşoare activitate şi la punctul de lucru al Observatorului Geomagnetic Surlari din Com. Gruiu, judeţul Ilfov.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 13.04.2021 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 15.04.2021, ora 11.00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 09.04.2021, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original si xerocopie);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; ( caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Anunt PDF

 

Bibliografie:

Tematică concurs inginer geofizician gr. III

 • Câmpul geomagnetic – noţiuni generale;
 • Observarea câmpului geomagnetic;
 • Hărţi şi modele globale de câmp geomagnetic;