Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific, specializarea geofizică, pe durată nedeterminată, în cadrul Observatorului Naţional Geomagnetic Surlari.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetăţen român, cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă diplomă de absolvire a studiilor universitare de licenţă în domeniul geofizică/geologie şi diplomă de maşter domeniul geofizică/geologie;
 • Să aibă experienţă de minim 5 ani în domeniul geomagnetism;
 • Să aibă cunoşinţe de operare PC;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;
 • Diploma de doctor în geofizică/geologie constituie criteriu de departajare la proba interviu.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 02.03.2023, ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 06.03.2023, ora 12:00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de candidatură la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Compartimentul Resurse Umane, în intervalul orar 9:00 -15:00, până cel târziu la data de 28.02.2023, ora 15:00.

Dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original şi xerocopie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă (original şi xerocopie sau xerocopie având menţiunea “conform cu originalul”) sau extras din Revisal care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Adeverinţa medicală, prin care candidaţii să fie declaraţi apţi din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Certificatul de cazier judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs si tematica pentru examen sunt anexate prezentului anunţ.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Bibliografie concurs CS Geofizică

 1. GEOMAGNETISM, AERONOMY AND SPACE WEATHER: A JOURNEY FROM THE EARTH’S CORETOTHE SUN ISBN:9781108418485. 2019, Series: Special Publications of the International Union of Geodesy and Geophysics Ser., Cambridge University Press
 2. GEOMAGNETISM Volume 4 Edited by J. A. JACOBS Institute of Earth Studies, The University College of Wales, Aberystwyth, Dyfed, UK, 1991.
 3. GEOMAGNETISM-CRISTIAN GEORGE PANAIOTU www.arsdocendi.ro ISBN (10) 973-558-240-6 ISBN (13) 978-973-558-240-1 Intermagnet Technical Reference Manual -http://www.intermagnet.org/publications/intermag_4-6.pdf
 4. ENCYCLOPEDIA OF GEOMAGNETISM AND PALEOMAGNETISM-ISBN-13: 978-1-4020-3992-8 Electronic publication under ISBN 978-1-4020-4423-6 and Prinţ and electronic bundle under ISBN 978-1-4020-4866-1- Springer-2007
 5. Geomagnetic Field Variations- K.-H. Glassmeier, H. Sofifel, J. Negendank, Springer 2009, ISBN: 978-3-540-76938-5 e-ISBN: 978-3-540-76939-2
 6. Geomagnetics for Aeronautical Safety-A Case Study in and around the Balkans edited by Jean L. Rasson and Todor Delipetrov, Springer, 2006. ISBN-13 978-1-4020-5023-7 (HB), ISBN-13 978-1-4020-5025-1 (e-book)

 

Tematică

 1. Geomagnetism, definiţie şi tipuri de variaţii ale câmpului geomagnetic;
 2. Tipuri de măsurători şi înregistrări ale câmpului geomagnetic realizate în observatoarele geomagnetice (instrumente de măsură, periodicitate, semnificaţie);
 3. Furtunile geomagnetice (formare, descriere si impact asupra infrastructurilor de pe Pamant)
 4. Aplicaţii ale măsurătorilor şi înregistrărilor de câmp geomagnetic în diminuarea riscurilor şi hazardelor naturale specifice.