Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific în geologie, gr.I, pe durată nedeterminată în cadrul Departamentului Instalații de Interes Național- Colectivul Muzeografie și Educație.

Concursul se desfășoară conform Legii 319/2003 privind statutul personalului de cercetare dezvoltare, precum și a Ordinului MECS nr. 6.129/2016, pe bază de selecție de dosare.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până la data de 19.07.2021, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

  • Cererea de inscriere (formular):
  • Curriculum Vitae;
  • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
  • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
  • Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;
  • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
  • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condițiile conform Legii 319/2003 şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF