Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific în geologie/chimie/mediu, gr. II, pe durată nedeterminată în cadrul IGR.

Concursul se desfăşoară conform Legi 319/2003 privind statutul personalului de cercetare dezvoltare , precum şi a Ordinului MECS nr. 6.129/2016, pe bază de selecţie dosare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 zile de la data apariţiei anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane din cadrul IGR. (până la data de 16.08.2021, ora 15.00). Informaţii suplimentare: 0314033410.

Dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular);
 • Curriculum Vitae;
 • Listă de lucrări ştiinţifice;
 • Listă de proiecte;
 • Fişă de autoevaluare, conform Ordinului MECS nr. 6.129/2016;
 • Diplomele de studii (original şi xerocopie);
 • Adeverinţe de vechime în muncă şi specialitate;
 • Carnetul de muncă (original si xerocopie);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă, sau de la un specialist în domeniu – opţional;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar .

Anunt PDF