Anunț

Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific in geologie / chimie, gr. II, pe durată nedeterminată în cadrul Departamentului Geologie Regională – Colectivul Geo-Hazard.

Concursul se desfăşoară conform Legi 319/2003 privind statutul personalului de cercetare dezvoltare , precum şi a Ordinului MECS nr. 6.129/2016, pe bază de selecţie dosare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 zile de la data apariţiei anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane din cadrul IGR. (până la data de 03.12.2020, ora 15.00). Informaţii suplimentare: 0314033410.

Anunt PDF