Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific gr. II în geografie, specializarea geomorfologie, pe durată nedeterminată, normă întreagă, în cadrul Departamentului Geologie Regională.

Concursul se desfăşoară conform Legi 319/2003 privind statutul personalului de cercetare dezvoltare , precum şi a Ordinului MECS nr. 6.129/2016, pe bază de selecţie dosare.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 zile de la data apariţiei anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane din cadrul IGR. (până la data de 24.10.2022, ora 15.00).

Informaţii suplimentare: 0314033410.

Anunt PDF

Candidați înscriși:

  1. Ilinca Gheorghe Viorel
    – CV
    – Lista de publicații și proiecte de cercetare