Anunt

Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de asistent manager, pe durată nedeterminată, la Compartimentul Tehnic-Administrativ.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să aibă studii medii, dovedidite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoaşterea temeinică a legislaţiei, care reglementează activitatea în domeniul secretariat;
 • să aibă cunoştinţe avansate de operare calculator ( Microsoff Office, etc);
 • să cunoască limba engleză la nivel, de minim, „BUN”;
 • capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică; r personalitate puternică, bine organizată;
 • abilităţi de comunicare, planificare şi coordonare;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu colaboratorii.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 03.03.2021 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 05.03.2021, ora 11.00.

In vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 01.03.2021, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular);
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original si xerocopie sau xerocopie având menţiunea „conform cu originalul”);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

 

Bibliografie:

 1. Tehnici de secretariat – Lector univ. Nina Vârgolici, Colegiul Universitar de Administraţie şi Secretariat, Facultatea de Litere – Universitatea Bucureşti;
 2. Funcţiile secretariatului modern – Lector univ. Maria Pariza;
 3. Manualul de secretariat şi asistenţă managerială – Margit Gatjens –Reuter şi Claudia Behrens;
 4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioar;