Anunt

Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare în geofizică, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Observatorului Geomagnetic Surlari – Departamentul Instalaţii de Interes Naţional.

Condiţii de înscriere la concurs:

 •  să fie licenţiat în geologie/geofizică;
 •  să aibă diplomă de maşter, sau să fie înscris la maşter dovedind cu adeverinţă de la facultate;
 •  să aibă cunoştinţe de operare PC;
 •  să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, cel puţin nivel mediu;
 •  recomandare de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;
 •  să se înscrie cu norma de bază la IGR;
 •  să desfăşoare activitatea la punctul de lucru al Observatorului Geomagnetic Surlari din Com. Gruiu, judeţul Ilfov.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 26.02.2021 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 02.03.2021, ora 11.00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, j)ână cel târziu 24.02.2021, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 •  Cererea de inscriere (formular):
 •  Curriculum Vitae;
 •  Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 •  Carnetul de muncă/ adeverinţe (original si xerocopie);
 •  Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 •  Recomandare scrisă de la ultimul loc de_ muncă; ( caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei opţional);
 •  Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 •  Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF