Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare în geofizică specializarea electrometrie, pe durată determinată, cu normă întreagă, în cadrul Observatorului Geomagnetic Surlari – Departamentul Instalaţii de Interes Naţional.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să fie licenţiat în geologie/geofizică;
 • să aibă cunoştinţe temeinice în specializarea electrometrie;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC, softuri specifice şi programe specializate în domeniul vizat;
 • să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, cel puţin nivel mediu;
 • să aibă o vechime în prospecţiunea electrometrică de cel puţin 6 ani;
 • să se înscrie cu norma de bază la IGR;
 • să aibă disponibilitate de lucru pe teren.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 25.01.2022 – ora 11.00, urmată de un interviu
care se va desfăşura în data de 27.01.2022, ora 11.00.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 20.01.2022, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere ( formular );
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original si xerocopie);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; ( caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numarul de telefon 0314033410.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei. Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Anunt

 

Tematica pentru concursul de ocuparea unui post de asistent cercetare stiintifica, specialitatea – electrometrie

 1. Proprietăţile electrice ale rocilor, mineralelor, formaţiunilor. Factori care condiţionează rezistivitatea. Rezistenţă, rezistivitate, rezistivitate aparentă.
 2. Metoda rezistivităţilor în curent continuu. Determinarea rezistivităţii aparente. Factori perturbanţi şi căi de eliminare/micşorare. Dispozitive. Factori care condiţionează (limitează) aplicabilitatea metodei rezistivităţilor.
 3. Sondajul electric vertical. Domenii de aplicare, metodologie, metrologie. Prelucrarea, prezentarea şi interpretarea rezultatelor SEV. Interpretarea fizică şi geologică a curbelor SEV şi a secţiunilor geoelectrice.
 4. Metode electrice de cercetare a subsolului. Clasificare, principii, condiţionări fizice şi geologice. Posibilităţi şi limitări în rezolvarea problemelor geologice.
 5. Aplicaţii practice ale metodei rezistivităţilor în probleme de hidrogeologie, geologie inginerească, mediu, arheologie

Bibliografie

 • Prospecţiuni Geofizice, 1965, voi. II – Câmpuri artificiale
 • P. Constantinescu, T Moldoveanu, D Ştefănescu, V.Vâjdea, M.Visarion, 1979-Geofizica inginerească
 • I.Gavăt, R.Botezatu, M.Visarion, 1972- Interpretarea geologică a prospecţiunilor geofizice
 • R.Botezatu, Gh.Gherea, D.Romanescu, V.Vâjdea, M.Visarion, 1976 -Prospectarea geofizică a zăcămintelor de minereuri
 • Advanced Geosciences, Inc., 2007 – Supersting: Automatic resistivity and IP system (Instruction manual)
 • Advanced Geosciences, Inc., 2007 – Earthlmager2D resistivity and IP inversion software (Instruction manual)
 • Caracterizarea structurală a alunecărilor de teren printr-o abordare multidisciplinară. Raport IGR, 2004
 • O nouă abordare a metodologiei de investigaţie geoelectrică a alunecărilor de teren. Raport IGR, 2009