Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de arhivar, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la IGR.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să aibă studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă o vechime de minim 1 an în muncă;
 • să aibă atestat de specialitate, curs de calificare conform legislaţiei în vigoare;
 • să aibă abilităţi de organizare la locul de muncă;
 • să aibă abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC – Excel, Word;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 28.06.2021 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 30.06.2021, ora 11.00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 24.06.2021, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie având menţiunea „conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Tematica concurs:

 • Evidenta documentelor;
 • Selecţionarea documentelor;
 • Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale;
 • Atributiile personalului compartimentului de arhiva;
 • Gruparea documentelor in dosare;
 • Inventarierea documentelor;
 • Operaţiuni arhivistice la documentele neconstituite pe probleme si termene de pastrare;
 • Ordonarea, inventarierea, selecţionarea si valorificarea documentelor tehnice si de înregistrare tehnica;
 • Preluarea documentelor tehnice si de înregistrare incidentale;
 • Pastrarea documentelor. Organizarea depozitului de arhiva;
 • Constituirea dosarelor;
 • Răspunderi si sancţiuni.

Bibliografie concurs:

 • Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996 republicata in Monitorul Oficial;
 • Legea nr.138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996;
 • Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica;
 • Instrucţiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr.217/23.05.1996;
 • Hotararea de Guvern nr.253/2015 de înfiinţare a INCDPM.

Anunt PDF