Anunț

Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea a două posturi de muzeograf, pe durată determinată în cadrul Departamentului Instalaţii de Interes Naţional – Muzeul Naţional de Geologie – Colectivul Muzeografie şi Educaţie.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să aibă studii superioare de specialitate (geologie);
 • să aibă o vechime în muncă de cel puţin 5 ani;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • să cunoască cel puţin o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă);
 • abilităţi de comunicare cu publicul;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă, sau de la un specialist în domeniu – opţional;
 • să se înscrie cu norma de bază la IGR.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 13.08.2020 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 17.08.2020, ora 11.00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, Ia sediu! I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 11.08.2020, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular1);
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original si xerocopie sau xerocopie având menţiunea „conform cu originalul );
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă, sau de la un specialist în domeniu; (recomandarea trebuie să cuprindă, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei – opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF