Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare în geofizică, pe durată nedeterminată în cadrul Observatorului Geomagnetic Surlari – Departamentul Instalaţii de Interes Naţional.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să fie licenţiat în geofizică;
 • să aibă diplomă de maşter, sau să fie înscris la maşter dovedind cu adeverinţă de la facultate;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, cel puţin nivel mediu;
 • recomandare de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj; să se înscrie cu norma de bază la IGR;
 • să desfăşoare activitatea la punctul de lucru al Observatorului Geomagnetic Surlari din Com. Gruiu, judeţul Ilfov.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 07.07.2020 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 09.07.2020, ora 11.00.

In vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 03.07.2020, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular);
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xeracopic);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original si xcrocopie);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xcrocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; ( caracteriza ren profilului profesional şi moral al persoanei, ophoual);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

 

Actualizare anunț (11.7.2020):

Nu s-a prezentat niciun candidat

Bibliografie post asistent de cercetare în geofizică:

 1. Geomagnetism, Cristian George Panaiotu, Universitatea din Bucureşti
 2. Geomagnetic Observations and Models, Mioara Mandea, Monika Korte eds, Springer
  Capitolul 1 The global geomagnetic observatory network
  Capitolul 5 Instruments and methologies for measurement of the Earth’s magnetic field
 3. Observatorul Geomagnetic National Surlari Liviu Constantinescu
  https://ro.wikipedia.org/wiki/Observatorul_Geomagnetic_Na%C8%9Bional_Surlari_%E2%80%9ELiviu_Constantinescu%E2%80%9D