Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de electrician, pe durată nedeterminată, la Muzeul Naţional de Geologie.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să aibă studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă o vechime în muncă de minim 1 an;
 • să aibă certificat de calificare profesională de electrician sau echivalent de electrician;
 • să aibă experienţă în lucrări, montaj, punere în funcţiune;
 • să aibă abilităţi de organizare la locul de muncă;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă constituie un avantaj;
 • să se înscrie cu norma de bază la IGR.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 10.07.2020 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 13.07.2020, ora 11.00.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 08.07.2020, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular);
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original si xerocopie);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei), optional;
 • Adeverința medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numarul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei. Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

Bibliografie post de electician

 • Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată cu legea 28/2018.
 • Agenda electricianului, editura tehnică, autor ing. E. Pietreanu.
 • Tematică post de electrician
 • Instalații de lumină şi forţă.
 • Utilizarea energiei electrice.
 • Iluminatul electric.
 • Aparate de măsură şi control.
 • Accidente produse de electricitate.
 • Norme de sănătate şi Securitate în muncă.
 • Obligațiile generale ale angajaților privind securitatea şi sănătatea în muncă.