Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare în geologie, specializarea hidrogeologie-GlS , pe durată nedeterminată în cadrul Muzeului de Geologie – Colectivul Muzeografie şi Educaţie – Departamentul Instalaţii de Interes Naţional.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să fie licenţiat în geologie;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, cel puţin nivel mediu;
 • recomandare de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;
 • să aibă diplomă de maşter, sau să fie înscris la maşter dovedind cu adeverinţă de la facultate; să se înscrie cu norma de bază la 1GR.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 08.07.2020 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 10.07.2020, ora 11.00.

In vederea participării Ia concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 06.07.2020, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original si xerocopie);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; ( caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

Tematica de examen asistent de cercetare în geologie specializarea hidrogeologie – GIS

 • Conductivitatea hidraulica
 • Acviferul: functiile acviferului si clasificarea acviferelor
 • Acvifer cu nivel liber: caracteristici, exemple
 • Acvifer sub presiune: caracteristici, exemple
 • Hidrostructuri din sedimente neconsolidate
 • Acvifere in roci carbonatice

Bibliografie post asistent de cercetare în geologie specializarea hidrogeologie – GIS

Scrădeanu , D., Gheorghe AI ., (2007), Hidrogeologie generală , Editura Universitătii Bucuresti
Castany, G., (1972). Prospecţiunea si exploatarea apelor subterane, Editura Tehnica, Bucuresti

Pentru GIS, sa stie notiunile de baza

Bibliografie

Dimitriu George (2001), Sisteme Informatice Geografice (GIS), editura Albastra, Bucuresti