snapsee

Snapsee
Titlul proiectului: Managementul durabil al resurselor de agregate
(Sustainable Aggregates Resource Management)
Acronimul proiectului: Snapsee

Numarul proiectului (EoI Reference Number):SEE AF/A/151/2.4/X

Sumarul proiectului

Asigurarea aprovizionării durabile cu agregate este o provocare însemnată datorită importanţei lor economice şi a impactelor potenţiale de mediu şi sociale asociate cu producţia lor. Proiectul SNAP-SEE este orientat spre dezvoltarea şi diseminarea instrumentelor pentru planificarea managerială a agregatelor în sud-estul Europei (SEE). El este construit pe rezultatele proiectului “Managementul durabil al resurselor de agregate” (SARMa).
Datorită diferenţelor regionale în dezvoltarea istorică, există abordări diferite în ceea ce priveşte politicile, planificarea şi managementul în SEE, care împiedică utilizarea eficientă a resurselor şi dezvoltarea economică în regiune. Astfel, sunt de menţionat următoarele: diferenţe între politicile minerale; politicile şi planurile privind agregatele sunt distribuite printre numeroase documente legale, ducând la dificultatea coordonării şi întelegerii globale; autorităţile din ţările SEE nu au înţelegere privind fie gestionarea durabilă a resurselor de agregate (SARM), fie planificarea pentru aprovizionare durabilă din surse mixte (SSM), şi există aproape o lipsă totală de coordonare în ceea ce priveşte planificarea aprovizionării cu agregate din surse primare şi secundare.
Obiective
Obiectivul principal este de a dezvolta un set de instrumente în sprijinul planificării naţionale/regionale a agregatelor primare şi secundare în ţările SEE, care va include: viziunea SNAP-SEE pentru o trecere la planificarea durabilă, integrată şi cuprinzătoare a agregatelor în SEE; manualul pentru dezvoltarea competenţelor şi consultarea părţilor interesate; manualul privind datele şi metodele de analiză; schema de planificare a agregatelor, conţinând module de planificare care înglobează principiile, abordările şi acţiunile necesare pentru atingerea scopurilor viziunii.
Obiectivele secundare sunt următoarele: antrenarea părţilor interesate în dezvoltarea competenţelor; efectuarea de consultări naţionale/regionale; stimularea acţiunii de dezvoltare a competenţelor, realizarea materialelor de sprijin şi implicarea părţilor interesate în acţiunea de planificare.
Provocări
Problemele identificate constau în lipsa de:
- planificare naţională/regională coordonată a aprovizionării cu agregate, ţinând seama de interacţiunile trans-sectoriale şi asigurarea că documentele sunt logice;
- planificare integrată pentru agregatele primare şi secundare, prin care se rezolvă eficienţa resurselor;
- capacitate şi competenţă în a aborda cele două probleme anterioare;
- implicare şi de consultare a părtilor interesate pentru asigurarea că procesul de planificare răspunde cerinţelor şi nevoilor tuturor grupurilor ţintă.

Axa prioritara
Axa prioritara 2: Protectia si ameliorarea mediului
Aria de interventie:Aol 2.4: Promoverea eficientei energetice si a resurselor
Lider de proiect:Montanuniversität Leoben, Austria

Top Inapoi