Tematica referitoare la apa subterană a Programului GeoERA are ca obiectiv furnizarea de date, informații și instrumente, care să sprijine luarea deciziilor pentru protejarea pe termen lung, gestionarea durabilă și îmbunătățirea resurselor de apă subterană în Europa, în cadrul provocărilor societale și al politicilor UE.
Website proiect
Descriere proiect

DARLINGe (DAnube Region LeadINg Geothermal energy), cu desfăsurare în perioada 01.01.2017- 30.09.2019, este un proiect INTERREG, din cadrul Programului Transnational Dunarea, co-finantat de catre Uniunea Europeana (85%), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (13%) si fonduri proprii publice ale IGR (2%).

Website proiect
Detalii proiect

Scopul principal al proiectului este punerea în valoare a bogatului patrimoniu al Munților Antiatlas și al regiunilor limitrofe.
În cadrul proiectului, în anul 2018, o echipă formată din cercetători din Maroc și din România, a efectuat o deplasare în teren, în principal în partea centrală, respectiv estică a Munților Antiatlas. Ca prim rezultat al acestui proiect, menționăm realizarea unei lucrări (abstract extins), lucrare ce va fi prezentată în cadrul unui simpozion.

Website proiect
Detalii proiect

Proiectul X-MINE (iunie 2017-mai 2020), care reuneşte 15 parteneri din 9 ţări (Fig. 1), are ca obiective o mai bună caracterizare şi estimare a resurselor minerale precum şi o extracţie mai eficientă a minereurilor din minele aflate în activitate, cu scopul de a face posibilă exploatarea unor zăcăminte mici sau a unora cu condiţii complicate, sporind astfel potenţialul de resurse mi-nerale al Uniunii Europene (în special cu privire la materiile prime critice).
Website proiect
Descriere proiect

Proiectul CHPM2030 – Combined heat, power and metal extraction from ultradeep ore bodies (2016 – 2019) co-finanțat prin Programul Horizon 2020 a propus crearea unei tehnologii inovative de extragere a metalelor din zonele mineralizate de adâncime prin asociare cu exploatarea apelor geotermale. Pe langă Institutul Geologic al Romaniei din consorțiul proiectului fac parte servicii geologice și universități din Marea Britanie, Belgia, Islanda, Portugalia, Spania, Austria, Suedia și Ungaria.

Website proiect
Detalii proiect

Proiectul RESOURCE – Resources of groundwater, harmonized at cross-border and Pan-European Scale oferă o privire de ansamblu coerentă asupra resurselor de apă subterană din Europa, prezentând hărți și analize armonizate la nivel european, care vor constitui o baza de informații absolut necesară stabilirii unor politici judicioase de gestionare a resurselor de apă subterană.

Website proiect
Detalii proiect

Proiectul U-Geohaz este axat pe monitorizarea deformărilor de teren asociate geohazelor, o acțiune cheie de prevenire care va fi adresată în mod specific zonelor urbane și infrastructurilor critice. Proiectul va propune o procedură pentru elaborarea de hărți pentru a evalua în permanență impactul potențial al activității geohazard. Aceste hărți vor furniza contribuții esențiale pentru susținerea avertizării timpurii, oferind informații despre stabilitatea zonelor monitorizate și despre pagubele preconizate și gradul de pierdere. -Geohaz își propune să avanseze în ceea ce privește SIGURANȚA, evoluând de la hărți actualizate periodic până la cartografierea și monitorizarea timpurie a activității geohazard.

Website proiect
Detalii proiect

SIMONA – Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management.

Proiectul SIMONA a fost aprobat în contextul compeției din Apelul II al Programului Transnațional Dunărea din cadrul INTERREG și se va desfășura în perioada iunie 2018 – mai 2021. Bugetul total al proiectului este de 1.749.152,38 EUR și este finanțat în proporție de 85% de către Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională ERDF (1.201.583,24 EUR), Instrumentul de Pre-Aderare IPA (192.418,75 EUR) și Instrumentul European de Vecinătate ENI (92.777,5 EUR) pe baza contractului DTP2-093-2.1. Pentru IGR, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice finanțează 13% din buget, restul de 2% fiind finanțat din fondurile proprii publice ale institutului.

Website proiect
Detalii proiect