Proiecte in derulare

ProiecteProiecte internaționale

 • U-Geohaz- Geohazard impact assessment for urban areas
  UCPM-2017-PP-AG: UCPM-783169


  Proiectul U-Geohaz este axat pe monitorizarea deformărilor de teren asociate geohazelor, o acțiune cheie de prevenire care va fi adresată în mod specific zonelor urbane și infrastructurilor critice. Proiectul va propune o procedură pentru elaborarea de hărți pentru a evalua în permanență impactul potențial al activității geohazard. Aceste hărți vor furniza contribuții esențiale pentru susținerea avertizării timpurii, oferind informații despre stabilitatea zonelor monitorizate și despre pagubele preconizate și gradul de pierdere. Scopul proiectului va fi realizat prin exploatarea pe deplin a rezultatelor obținute în proiectul SIGURANȚĂ (ECHO / SUB / 2015/718679 / PREV02). U-Geohaz își propune să avanseze în ceea ce privește SIGURANȚA, evoluând de la hărți actualizate periodic până la cartografierea și monitorizarea timpurie a activității geohazard.


  Persoana de contact: Raluca Mihaela, e-mail- mafteir@yahoo.com • SIMONA – Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management

 • Proiectul SIMONA a fost aprobat în contextul compeției din Apelul II al Programului Transnațional Dunărea din cadrul INTERREG și se va desfășura în perioada iunie 2018 – mai 2021. Bugetul total al proiectului este de 1.749.152,38 EUR și este finanțat în proporție de 85% de către Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională ERDF (1.201.583,24 EUR), Instrumentul de Pre-Aderare IPA (192.418,75 EUR) și Instrumentul European de Vecinătate ENI (92.777,5 EUR) pe baza contractului DTP2-093-2.1. Pentru IGR, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice finanțează 13% din buget, restul de 2% fiind finanțat din fondurile proprii publice ale institutului.
  La proiect participă 11 parteneri din 7 țări ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria), 4 parteneri din 3 țări IPA (Federația Bosnia și Herzegovina din cadrul entității Bosnia și Herzegovina, Muntenegru, Serbia) și 2 parteneri din 2 țări ENI (Republica Moldova și Ucraina). Există 12 Parteneri Strategic Asociați din Austria, Federația Bosnia și Herzegovina, Croația, Germania, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Ucraina și Ungaria. Conducătorul proiectului este Inspectoratul Geologic al Sloveniei (Geological Survey of Slovenia).
  Scopul proiectul constă în elaborarea unor protocoale armonizate pentru colectarea, analizarea în laborator și evaluarea probelor de sedimente din zone pilot ale bazinului Dunării și implementarea acestora într-un instrument IT online (SIMONA tool), aplicabil la scară locală și regională, care va contribui la îndeplinirea cerințelor Directivei Cadru Apă (WFD).
  Pagina oficială a proiectului se găsește pe site-ul programului INTERREG DTP.

  www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona


 • X-MINE - Real-Time Mineral X-Ray Analysis for Efficient and Sustainable Mining (Horizon 2020) (iunie 2017 – mai 2020)

 • Proiectul X-MINE are ca obiective o mai bună caracterizare şi estimare a resurselor minerale precum şi o extracţie mai eficientă a minereurilor din minele aflate în activitate, cu scopul de a face posibilă exploatarea unor zăcăminte mici sau a unora cu condiţii complicate, sporind astfel potenţialul de resurse minerale al Uniunii Europene (în special cu privire la materiile prime critice).
  Proiectul va realiza testări la scară mare a unor tehnologii noi bazate pe fluorescenţă de raze X (XRF) şi transmisie de raze X (XRT) care urmează a fi integrate în echipamentele de sortare a minereurilor. De asemenea, vor fi realizate modelări 3D ale unor zăcăminte care se vor integra în sistemele de planificare ale exploatărilor miniere. Rezultatele proiectului vor fi aplicate în patru mine active din Suedia, Grecia, Bulgaria şi Cipru, selectate pentru a cuprinde operaţiuni miniere de mărimi diferite (de la scară mică la scară mare) şi minereuri de tipuri diferite (zinc-plumb-argint-aur, cupru-aur, aur) incluzând investigarea conţinuturilor unor metale critice (indiu, galiu, germaniu, metale din grupul platinei şi elementele pământurilor rare). Testările pilot vor fi evaluate în funcţie de performanţele ştiinţifice şi tehnice, aspectele socio-economice, durabilitate, condiţii de siguranţă a muncii etc.
  Tehnologiile de detectare dezvoltate în proiect vor îmbunătăţi eficienţa lucrărilor de explorare şi extracţie, determinând diminuarea consumului de explozivi pentru obţinerea aceleiaşi cantităţi de metal. Alte efecte ale acestor tehnologii vor fi: selectarea mai eficientă şi cu un grad mai mare de automatizare în faza de extracţie minieră; îmbunătăţirea opţiunilor de pre-concentrare a minereurilor; scăderea consumurilor de energie, apă, substanţe chimice şi timp de muncă.
  Parteneri:
  1. VTT Technical Research Centre of Finland
  2. Orexplore AB (Suedia)
  3. Serviciul Geologic al Suediei
  4. Universitatea din Uppsala (Suedia)
  5. Lovisagruvan AB (Suedia)
  6. Advacam Oy (Finlanda)
  7. Advacam S.R.O. (Cehia)
  8. Hellas Gold S.A. (Grecia)
  9. Assarel Medet JSC (Bulgaria)
  10. Swick Mining Services Industrial (Australia)
  11. Bergskraft Bergslagen AB (Suedia)
  12. Antmicro Ltd (Suedia)
  13. Hellenic Copper Mines Ltd. (Cipru)
  14. Comex AS (Norvegia)
  DETALII AICI
  Responsabil de proiect din partea IGR: Marian Munteanu; e-mail: marianmunteanu2000@gmail.com


 • CHPM2030 – Combined heat, power and metal extraction from ultradeep ore bodies (2016 – 2019)

 • Grant agreement no. 654100 co-finanțat de Comisia Europeană, prin Programul Horizon 2020.
  Proiectul CHPM2030 vizeaza crearea unor noi tehnologii de extragere a mineralelor prin asociare cu exploatarea apelor geotermale de mare adâncime. Pe langă Institutul Geologic al Romaniei din consorțiul proiectului fac parte servicii geologice și universități de prestigiu din UK, Belgia, Islanda, Portugalia, Spania, Austria, Suedia și Ungaria.
  Abordând un domeniu de frontieră, care asociază într-un sistem unitar exploatarea resurselor geotermale cu extracția mineralelor și cu electro-metalurgia proiectul are ca scop transformarea formațiunilor minerale metalice ultra-adânci într-un sistem care va servi drept bază pentru dezvoltarea unui nou tip de instalație care combină energia termică, electrică și extractia de metale (CHPM).
  În tehnologia imaginată formațiunea geologică purtătoare de metale va fi exploatată într-un mod care să facă posibilă co-producția de energie și de metale și care poată fi optimizat în funcție de cerințele pieței la un moment dat în viitor.
  Provocările la care proiectul trebuie să raspundă
   Dezvoltarea unei noi tehnologii de combinare a producției de energie geotermală și de exploatare a metalelor;
   Demonstrarea funcționării conceptului și a fezabilitații tehnice și economice la scară de laborator.
  Planul de lucru a fost configurat în așa fel încât să testeze valabilitatea conceptului, pentru următoarele ipoteze:
  - Compoziția și structura corpurilor de minereu au anumite avantaje care ar putea fi folosite în avantajul dezvoltării unor sisteme geotermale consolidate (EGS);
  - Metalele pot fi extrase din corpurile de minereu în concentrații ridicate pentru o lungă perioadă de timp și pot influența în mod substanțial economia EGS;
  - Percolarea continuă a metalelor va crește performanța sistemului în timp, într-un mod controlat, fără a fi nevoie să se utilizeze stimularea rezervorului de înaltă presiune, reducând astfel la minimum potențialele efecte negative ale extracției de energie termică și de metale.
  Ca rezultat final, proiectul își propune să livreze planuri și specificații tehnice detaliate ale unui nou tip de facilitate, care este proiectată să opereze de la bun început ca un sistem combinat de extracție a energiei termice, electrice și a metalelor. Obiectivul orizontal este acela de a oferi un nou impuls valorificării energiei geotermale în Europa prin investigarea unor cai neexplorate anterior la nivel de experiment tehnologic (TRL). Acest lucru va fi realizat prin elaborarea unei foi de parcurs în sprijinul punerii în aplicare în faza de pilot a unui astfel de sistem înainte de 2030, a implementării pe scară largă și a comercializării acestuia înainte de 2050.

  DETALII AICI
  Responsabil de proiect din partea IGR: Diana Perșa, e-mail: persa.diana@yahoo.ro.

 • Minatura 2020 – Mineral deposits of public importance, Dezvoltarea unui concept pentru un cadru European al zăcămintelor minerale de importanță publică [ (2015 – 2018)

 • Grant agreement nr. 642139, proiect din programul Horizon 2020.
  Colectiv de lucru IGR : George Tudor (responsabil), Munteanu Marian, Colțoi Octavian, Bindea Gabriel.
  Consorțiu : Minpol, PERC, IMA EUROPE, FEDERATION EUROPEENNE DES GEOLOGUES, Geoloski zavod, MG HBZ, IGSMIE PAN, UCL, CENTRO
  FUTURO, UCC, DLO, ISKRIVA, MFGI, UB, GeoZS, FFCUL, KKZ, SGUDS, LTU, DTV-PO, IGR, UNIVERSITY OF BELGRADE – FACULTY OF MINING AND GEOLOGY, MARPA.
  Minatura 2020 este un proiect European coordonat de MinPol Austria, cu obiectivul de a dezvolta un concept si o metodologie (un cadru de legi/ghiduri/politici armonizat) pentru definirea si protectia zacamintelor minerale de importanta publica, pentru o foarte buna utilizare a lor in viitor. Pachetele de lucru sunt WP1 - Land use assement, WP2 - Development of a harmonised mapping framework, WP3 - Regulatory framework, WP4 - Demonstration and pilot-testing of developed methodology at case study level, WP5 - Stakeholder involvement on mineral deposits of public importance, WP6 - Dissemination, WP7 - Project management. IGR se va implica in WP2, WP5, WP6, WP7.
  Rezultatele estimate ale proiectului sunt:
  - Conceptul MDoPI pregătit și agreat cu părțile interesate.
  - Stabilirea Condițiilor de Calificare și a Cadrului de Echivalare Armonizat (HMF) pentru fiecare tip de mineral.
  - Ghidare la nivel Național/Regional pentru incorporarea conceptului MDoPI și a condițiilor de calificare în politicile pentru minerale și utilizarea terenului pentru toate țările participante.
  - Cadrul de echivalare armonizat (HMF) pregătit și testat.
  - Raport pe rezultatele testării în țările studiu de caz selectate.
  - Consiliul Părților Interesate creat ca organism consultativ pentru MDoPI la nivel UE în fiecare țară participantă.
  DETALII AICI
  Responsabil din partea IGR – Dr. George Tudor – Email: george.tudor@igr.ro

 • MICA – Mineral Intelligences Capacity Analysis (2016 – 2018)

 • Grant agreement nr. 689648, proiect în programul Horizon 2020,
  IGR este linked third party alături de alte 15 Geological Surveys (NGU, PGI, LNEG, GIR, .SGU, Swisstopo, MFGI, AGS, GSBHGI-CGS, GSD, IGME, GSI, IGME, ISPRA). Consorțiu : GEUS, Fraunhofer, NERC, UL-CML, Minpol, BRGM, EGS, BGR, GTK, UJF, LPRC, EFG, NTNU, UCL ISR, GeoZS, JRC.
  Principalele obiective ale proiectului MICA sunt :
  • Identificarea și definirea grupurilor de stakeholders și a cerințelor lor referitor la informațiile despre minereuri
  • Consolidarea datelor relevant despre resurse primare și secundare
  • Determinarea metodelor și tehnicilor potrivite pentru a răspunde cerințelor stakeholders
  • Investigarea opțiunilor despre RMI pentru dezvoltarea politicii minerale europene
  • Dezvoltarea unei platforme EU-Raw Materials Intelligence Capacity Platform (EU-RMICP) care să integreze informații despre date și metode cu o interfață capabilă să răspundă stakeholers
  • Legătura între rezultate și staholders pentru European Union Raw materials Knowledge Base dezvoltată de proiectul Minerals4EU (WP7)
  IGR este implicat în WP3 pentru contribuții cu revizuire regională (Europa de est) a disponibilității datelor.
  DETALII AICI
  Colectiv de lucru : responsabil din partea IGR George Tudor (george.tudor@igr.ro).

 • EUOGA – EU unconventional Oil and Gas Assesment (Geological Evaluation of Potential Unconventional Oil and Gas Resources in Europe)

 • EUOGA – EU unconventional Oil and Gas Assesment (Geological Evaluation of Potential Unconventional Oil and Gas Resources in Europe) – contract număr 114111 este finanțat prin programul Orizont 2020 de către Comisia Europeană, respectiv JRC-IET, bazat pe acțiunea B.2.9. - ” Sprijinul politicii energetice privind gazele neconvenționale și petrol”.
  Durata proiectului: 1 septembrie 2015 – 31 martie 2017
  Proiectul EUOGA este produs al Asociațiilor Geologice Europene (EuroGeoSurvey), coordonator fiind Serviciul Geologic din Danemarca (GEUS) cu 26 de parteneri în calitate de subcontractori ce aparțin serviciilor geologice europene, inclusiv Romania. Bugetul proiectului este suportat integral de către Uniunea Europeană prin mecanismul H2020. Institutului Geologic al României are calitatea de subcontractor al lui GEUS (De Nationale Geologiske Undersogelser for Danmark og Gronland). Obiectivele majore ale acestuia sunt elaborarea unei metodologii de evaluare a resurselor comune în UE pentru gazele și țițeiuri neconvenționale; să efectueze o evaluare la nivel european a resurselor de gaze și țiței neconvenționale și de a putea a oferi o bază de date interactivă bazate pe web și aplicații de hărți. La sfarsitul proiectului se va depune pe portalul UE rezultatele finale de catre GEUS privins estimarile de resurse pe categoriile mnetionate anterior.
  DETALII AICI
  Responsabil proiect din partea IGR – Coltoi Octavian octavian.coltoi@igr.ro

 • MinService Mining/Mineral Support Services (Servicii de suport miniere/minerale)

 • MinService Mining/Mineral Support Services (Servicii de suport miniere/minerale) - PROJECT AGREEMENT NO. 15040
  Durata proiect: 01 aprilie 2016 – 31 ianuarie 2019
  Organizaţiile participante – consortiumul (începând cu partenerul principal):
  1. Geological Survey of Slovenia (GeoZS); 2. DMT Germany; 3. Geological Institute of Romania (IGR); 4. BRGM France; 5. Geological Survey of the Republic of Macedonia; 6. Bučim Mine, additional industrial partner/s – TBD.
  Proiectul se bazează pe Inițiativa privind materiile prime (Raw Materials Initiative) - satisfacerea necesităților noastre esențiale pentru asigurarea creșterii economice și a locurilor de muncă în Europa (Bruxelles, COM (2008) 699) și cei 3 piloni: (1) Asigurarea accesului la materii prime, (2) Promovarea aprovizionării durabile cu materii prime din surse europene, (3) eficiența resurselor Boost.
  Ideea principală a proiectului este de a crea o rețea de parteneri pentru a stabili bunele practici de MSS-uri (Servicii de suport miniere/minerale) în țările partenere și să transfere cunoștințele la locul de testare. Consortiul intenționează să creeze o bază comună pentru viitoarea MSS in tara site-ului de testare. Un astfel de serviciu de sprijin ar reprezenta o bază bună pentru un serviciu complet operațional, ceea ce ar facilita gestionare resurselor minerale (MR) autorităților și acces la date relevante către investitorii din UE. Informații MSS ar economisi timp și bani, crește funcționalitatea și să încurajeze investițiile străine (de la companii transnaționale și private din UE).
  Obiectivele proiectului sunt aliniate cu inițiativa emblematică Europa 2020 privind utilizarea eficientă a resurselor și Foaia de parcurs către o Europă eficientă adoptată în septembrie 2011 si Directiva INSPIRE (2007/2 / CE) privind crearea unei infrastructuri pentru informații spațiale. Proiectul a debutat in luna aprilie a anului 2016. Acest proiect este evaluat anual si isi continua activitatea pe anul urmator functie de rezultatele realizate. IGR a fost implicat in 2 pachete de lucru (WP1 si WP2), diseminarea acestor rezultate regasindu-se in doua ghiduri editate, respectiv ‘MinMineService Work plan and management’ si ‘MineService Communication and Dissemination’. Pe baza modelelor emise de liderul proiectului fiecare partener si-a prezentat contributia privind modalitatile procedurilor de licentiere : ‘Licencing procedure - How to obtain mineral rights’si ‘Legal background for the public mining service operating’.
  DETALII AICI
  Responsabil proiect din partea IGR – Coltoi Octavian

 • Geo-Cradle (Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS).

 • Geo-Cradle (Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS).
  Durata 01.02.2016 – 31.07.2018
  Acest proiect a primit finanțare prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 din partea Uniunii Europene în temeiul acordului de grant nr 690133. IGR are calitatea de subcontractor al lui EuroGeoSurvey care este partener in cadrul proiectului. Geo-Cradle reunește instituţii-cheie din Balcani, Africa de Nord și Orientul Mijlociu și din toate componentele sistemului de observare a Pământului (Earth Observation = EO) cu obiectivul general de stabilire a unei rețele de coordonare multiregională care: 1. Să sprijine integrarea eficientă a capacităților existente ale EO (spațiu/aeropurtat/ rețelele de monitorizare in situ, modelare și abilități de exploatare a datelor și experiență din proiecte anterioare); 2. Să asigure interfața pentru interacţiunea cât mai complexă a părților interesate de EO (oameni de știință, furnizori de servicii/date, utilizatori finali, organizații guvernamentale și factorii de decizie). 3. Să promoveze adoptarea concretă a serviciilor și a datelor de EO ca răspuns la nevoile regionale, relevante pentru patru priorități tematice: adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea securității alimentare, accesul la materii prime și energie); 4. Să contribuie la îmbunătățirea implementării și a participării în GEO (Global Earth Observation), GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) și Copernicus din regiune. În acest context, GEO-CRADLE a început prin inventarierea capacităților regionale de EO și a nevoilor utilizatorilor, prin interviuri orientate cu jucătorii cheie din regiune, cât și prin diseminarea de studii dedicate. Constatările acestor activități vor fi combinate într-o analiză care va permite definirea Indicatorilor de maturitate ai regiunilor specifice (G)EO și a nevoilor prioritare comune. Acest lucru va fi urmat de patru studii de fezabilitate, care să demonstreze modul în care prioritățile regionale pot fi abordate de Rețeaua GEO-CRADLE. In paralel, GEO-CRADLE va crea un Centru de date regionale (Data Regional Hub) care se supune principiilor de distribuire a datelor GEOSS și facilitează accesul și diseminarea datelor legate de zona Africa de Nord-Balcani-Orientul Mijlociu. În cele din urmă, proiectul va elabora o foaie de parcurs pentru implementarea viitoare a GEOSS și Copernic în regiune, cu scopul final de a permite exploatarea durabilă a infrastructurii și a capacităților regionale, precum și pentru creşterea profesionalismului în luarea deciziilor.
  DETALII AICI
  Responsabil proiect din partea IGR – Coltoi Octavian

 • DARLINGe- (DAnube Region LeadINg Geothermal energy).

 • DARLINGe (DAnube Region LeadINg Geothermal energy) este un proiect INTERREG, din cadrul Programului Transnational Dunarea, co-finantat de catre Uniunea Europeana (85%), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (13%) si fonduri proprii publice ale IGR (2%).
  Valoarea totala a proiectului este de 2525760,70 EUR, iar la realizarea acestuia participa 10 parteneri din tarile UE (Croatia, Romania, Slovenia), 5 parteneri din tarile candidate UE (Bosnia-Herzegovina, Serbia) si 7 parteneri strategic asociati din toate aceste tari, cu rol de observatori.
  Scopul proiectului consta in cresterea eficientei utilizarii energiei geotermale in zonele transfrontaliere din bazinul Dunarii in toate aceste tari. Rezultatele vor consta in elaborarea unor materiale de studiu pentru amplificarea cunoasterii sistemelor geotermale, realizarea unui portal web-GIS interactiv cu date geotermale, elaborarea unei strategii geotermale transnationale, a unor planuri de actiune si a unui tool-box care va fi testat in trei zone pilot transfrontaliere din tarile partenere.

  Pagina oficiala a proiectului se gaseste pe site-ul programului INTERREG DTP (CLICK AICI)

 • SUSMIN- Tools for sustainable gold mining in EU.

 • Proiectul este implementat în primul apel comun ERA-MIN (2013). ERA-MIN este o rețea de organizații europene care detin si gestioneaza programe de cercetare privind materiile prime. Schema ERA-NET (http://cordis.europa.eu/coordination) a fost lansata in anul 2002 ca parte a Programului Cadru 6 - PC6 si continua in cadrul PC7. Schema a fost proiectata in scopul cresterii gradului de cooperare si coordonare a activitatilor de cercetare desfasurate la nivel national si regional in Statele Membre ale Uniunii Europene si in Statele Asociate. Organizația naționala de co-finanțare, din partea Romaniei, este UEFISCDI.
  Detalii
 • GeoSEE- Innovative use of low temperature geothermal resources in South East Europe (Utilizări innovative ale resurselor geotermale de joasă temperatură în sud-estul Europei ).

 • Proiectul GeoSEE intenționează să depășească limitările și provocările resurselor regenerabile obișnuite și să demonstreze că există abordări innovative ,care pot fi urmărite pentru a atinge pe termen scurt potențialul maxim al resurselor geotermale de entalpie resusă pentru producea de energie electrică și apă caldă și de a spori cu acesta resursele regenerabile deja cunoscute.
  În derulare din 2012 , proiectul reunește 11 parteneri din 8 țări sud-est europene ,care dețin și manageriază resurse geotermale sau aspecte energetice derulate din exploatarea acestora. Aceste țări sunt : Bulgaria, Croația, Italia, Macedonia, România, Serbia, Slovenia, Ungaria , iar printre parteneri se numără de la primării la agenții energetice și institute de cercetare. Din România participă Institutul Geologic al României , care are o paletă largă de cercetare și dezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei și teledetecției , precum și a resurselor pe teritoriul României.
  Detalii
 • Minerals4EU - Minerals Intelligence Network for Europe (2 ani - 2013 - 2015)

 • Obiectivul proiectului este să devină structura principală de informații despre minereuri din Europa, care va furniza unelte și expertiză pentru întărirea eficienței, securității furnizării de minereuri și suport pentru dezvoltarea sustenabilă pentru minereuri în Europa.
  Proiectul va dezvolta structura unei rețele inteligente care va furniza date, informații și cunoștințe în cadrul Europei, în mod regulat sau la cerere, pe baza unui model de business sustenabil, bazat pe implicarea directă a furnizorilor și beneficiarilor pentru date despre minereuri la nivel regional, național și european. Această rețea va fi transformată într-un serviciu operațional.
  Rețeaua va fi compatibilă INSPIRE și va permite partenerilor să distribuie cunoștințe despre minereuri, iar beneficiarilor să găsească, să vizualizeze și să achiziționeze informații standardizate, din surse naționale și regionale, proiecte anterioare sau în derulare, portaluri web, organizații naționale sau europene de statistică.
  Proiectul este coordonat de GTK (Geological Survey of Finland) și are 31 de participanți.
  Contact: George Tudor, email: george.tudor@igr.ro
  Detalii:http://www.minerals4eu.eu/
 • Minventory - Statistical Information on EU Raw Materials Deposits (2 ani - 2013 - 2014)


 • Obiectivul proiectului este să studieze posibilitatea implementării unei baze de date statistice pentru minereuri la nivel pan-european.
  Se va crea un director cu informațíi privitoare la resurse, publice sau private, în diverse formate și cu diverse utilizări, un website unde utilizatorii să acceseze listele și să găsească resursele minerale mai rapid, un plan de acțiune pentru armonizarea datelor despre resurse minerale din Europa.
  Proiectul este coordonat de Oakdene Hollins din UK.
  Contact: George Tudor, email: george.tudor@igr.ro
  Detalii:http://www.minventory.eu/
 • OneGeology Europe+ - Making digital geological spatial data more easily discoverable, accessible and useable (7 luni - 2013)


 • OneGeology Europe+ este o inițiativă pentru extinderea proiectului OneGeology Europe, finalizat cu succes in anul 2010, prin includerea și celorlalte țări europene. Se realizează astfel armonizarea hărților geologice conform modelului 1GE, dezvoltarea de servicii WMS și WFS cu același standard și inregistrarea lor în cadrul portalului multilingual OneGeology Europe, includerea metadata aferente în portalul multilingual pentru metadate.
  Harta geologică folosită este la scara 1:1.000.000, fiind un preambul pentru dezvoltarea proiectului INSPIRE cu privire la armonizarea datelor spațiale. Coordonarea extinderii proiectului este făcută de Czech Geological Survey, cuprinzând mai multe servicii geologice.
  Responsabil: George Tudor, email: george.tudor@igr.ro
  Detalii:http://www.onegeology-europe.org/home,http://www.geology.cz/1geplus
  Portal:http://geoportal.onegeology-europe.org/geoportal/viewer.jsp, portal metadate:http://one.geology.cz/

 • Snapsee - Planificarea durabilă a agregatelor în sud-estul Europei
  (Sustainable Aggregates Planning in South East Europe)


 • Obiectivul principal este de a dezvolta un set de instrumente în sprijinul planificării naţionale/regionale a agregatelor primare şi secundare în ţările SEE, care va include: viziunea SNAP-SEE pentru o trecere la planificarea durabilă, integrată şi cuprinzătoare a agregatelor în SEE; manualul pentru dezvoltarea competenţelor şi consultarea părţilor interesate; manualul privind datele şi metodele de analiză; schema de planificare a agregatelor, conţinând module de planificare care înglobează principiile, abordările şi acţiunile necesare pentru atingerea scopurilor viziunii.
  Obiectivele secundare sunt următoarele: antrenarea părţilor interesate în dezvoltarea competenţelor; efectuarea de consultări naţionale/regionale; stimularea acţiunii de dezvoltare a competenţelor, realizarea materialelor de sprijin şi implicarea părţilor interesate în acţiunea de planificare.
  www.snapsee.eu,Detalii
 • Planul de îmbunătățire a coridoarelor râurilor europene (ERCIP)


 • Proiectul „Planul de îmbunătățire a coridoarelor râurilor europene”, sau ERCIP este în mare parte finanțat de către Fondul European de Dezvoltare Regională al UE, prin programul INTERREG IVC. Proiectul ERCIP se derulează din ianuarie 2012 până în decembrie 2014 și își propune să ofere un model transferabil de gestionare eficientă, în comun, de către mai multe agenții, a coridoarelor râurilor.
  Obiectivul proiectului este de a promova schimbul de experiență și de a îmbunătăți starea actuala în ceea ce privește realizarea în comun de către mai mulți stake-holderi, a câte unui Plan de Îmbunătățire a Coridorului Râului (RCIP) pentru fiecare țară parteneră. Acest lucru va fi realizat prin îmbunătățirea cooperarii între agențiile de mediu regionale, autoritațile de gospodărire a resurselor de apa și autoritățile administrației publice locale în vederea gestionarii eficiente a unei game diverse și complexe de procese legate de protecția râurilor și de dezvoltarea, în viitor a comunitaților locale de-a lungul coridoarelor râurilor - arii foarte sensibile din punct de vedere geografic și funcțional. Pentru a atinge aceste obiective, partenerii de proiect desfașoară activități pe mai multe direcții:
  1. Explorează și dezvoltă un cadru formal de cooperare între autoritățile relevante, în vederea colaborarii pe probleme strategice.
  2. Prevăd măsuri de prevenire a riscurilor de mediu, planifică și proiectează, cu sprijinul autorităților competente, politici pe aceasta temă, politici care să fie orientate către obiective comune și care să fie puse în aplicare de către toate părțile. Acest tip de abordare permite obținerea de rezultate grupate pe trei niveluri de integrare a acestor politici de mediu:
  - Un angajament de a lucra în comun
  - Pregătirea, sau îmbunătățirea unui Plan local de imbunatatire a coridorului unui râu (RCIP) și
  - Adoptarea unui RCIP.
  3. Contribuie la sporirea gradului de conștientizare a publicului în ceea ce privește problemele de gestionare a problematicii coridoarelor râurilor, în special în ceea ce privește presiunile crescute asupra mediului, schimbările climatice, cu referire specială la impactul urbanizării și al evoluției industriale sau comerciale, care afectează în mod definitoriu sustenabilitatea ecologică, economică și socială a acestor zone.
  4. Contribuie la stimularea comunităților locale de a participa activ la procesele care se derulează, bucurându-se, în același timp, de deținerea și menținerea în stare bună a coridoarelor râurilor.
  Partenerii ERCIP sunt:
  London Borough of Lewisham (UK)
  Erftverband (DE)
  Rhein-Erft-Kreis (DE)
  City of Teramo (IT)
  Province of Teramo (IT)
  Geological Institute of Romania (RO)
  Town of Harsova (RO)
  Region of Western Macedonia (EL)
  Town of Servia-Velvento (EL)
  Vă rugăm, pentru informatii suplimentare privind acest proiect să vă adresați d-nei Diana Persa, e-mail: diana.persa@igr.ro
  Site-ul proiectului,Prezentare_ERCIP
 • Managementul durabil al resurselor de agregate(Sustainable Aggregates Resource Management) – SARMa


 • Agregatele (piatra concasata, nisip si pietris), sunt resurse naturale esentiale pentru infrastructură şi construcţii. Ţările membre SSE sunt bogate in agregate, dar aprovizionarea nu este coordonată în interiorul acestor ţări sau de-a lungul acestei arii.
  Provocările in domeniu sunt reprezentate de carierele neeconomice şi ilegale, site-uri nereabilitate, reciclarea limitată şi opoziţia comunităţilor fata de lucrarile de exploatare. Satisfacerea cererii presupune un lanţ de aprovizionare eficient şi durabil (planificare, extracţie, transport, utilizare şi reciclare) şi o exploatare socio-economică raţională, pentru a înlătura opoziţia faţă de extracţie, blocajele de aprovizionare şi creşterea restricţionată.
  Obiectivele principale ale proiectului sunt de a elabora o abordare comună a gestionării durabile a resurselor de agregate (sustainable aggregate resource management - SARM) şi planificarea durabilă a ofertei din surse mixte (sustainable supply mix - SSM), la trei scări, pentru a asigura o aprovizionare eficientă şi sigură în SEE.
  Obiectivele specifice includ consolidarea competentelor, crearea de infrastructuri de informaţii, precum şi programarea realizării unui Centru Regional SARM şi SSM. La nivel local, activităţile se vor concentra pe extracţia raţională avându-se în vedere protejarea mediului prin intermediul celor mai bune practici, reducerea numărului carierelor ilegale şi reciclare, pentru reducerea utilizării agregatelor primare.
  Detalii
   
 • Living with landslide risk in Europe: Assessment, effects of global change, and risk management strategies - SafeLand
  Landslides represent a major threat to human life, property and constructed facilities, infrastructure and natural environment in most mountainous and hilly regions of the world. Safeland will develop generic quantitative risk assessment and management tools and strategies for landslides at local, regional, European and societal scales, and establish the baseline for the risk associated with landslides in Europe, to improve our ability to forecast landslide hazard and detect hazard and risk zones.
  SafeLand is a Large-scale integrating Collaborative research project funded by the The Seventh Framework Programme for research and technological development (FP7) of the European Commission. Thematically the project belongs to Cooperation Theme 6 Environment (including climate change), Sub-Activity 6.1.3 Natural Hazards. The project team composed of 25 institutions from 13 European countries is coordinated by Norwegian Geotechnical Institute (NGI).
  SafeLand will develop generic quantitative risk assessment and management tools and strategies for landslides at local, regional, European and societal scales and establish the baseline for the risk associated with landslides in Europe, to improve our ability to forecast landslide hazard and detect hazard and risk zones. The scientific work packages in SafeLand are organised in five Areas:
  • Area 1 focuses on improving the knowledge on triggering mechanisms, processes and thresholds, including climate-related and anthropogenic triggers, and on run-out models in landslide hazard assessment;
  • Area 2 harmonises quantitative risk assessment methodologies for different spatial scales, looking into uncertainties, vulnerability, landslide susceptibility, landslide frequency, and identifying hotspots in Europe with higher landslide hazard and risk;
  • Area 3 focuses on future climate change scenarios and changes in demography and infrastructure, resulting in the evolution of hazard and risk in Europe at selected hotspots;
  • Area 4 addresses the technical and practical issues related to monitoring and early warning for landslides, and identifies the best technologies available both in the context of hazard assessment and in the context of design of early warning systems;
  • Area 5 provides a toolbox of risk mitigation strategies and guidelines for choosing the most appropriate risk management strategy.
  Maintaining the database of case studies, dissemination of the project results, and project management and coordination are defined in work packages 6, 7 and 8.
  http://www.safeland-fp7.eu
  Detalii
 • DIGISOIL - Integrated system of data collection technologies for mapping soil properties


 • The multidisciplinary DIGISOIL consortium intends to integrate and improve in situ and proximal measurement technologies for the assessment of soil properties and soil degradation indicators, going from the sensing technologies to their integration and their application in (digital) soil mapping (DSM). In addition, our SMEs experience will allow taking into account the feasibility of such developments based on economical constraints, reliability of the results and needs of the DSM community. In order to assess and prevent soil degradation and to benefit from the different ecological, economical and historical functions of the soil in a sustainable way, there is an obvious need for high resolution and accurate maps of soil properties. The core objective of the project is to explore and exploit new capabilities of advanced geophysical technologies for answering this societal demand. To this aim, DIGISOIL addresses four issues covering technological, soil science and economic aspects: (i) the validation of geophysical (in situ, proximal and airborne) technologies and integrated pedo-geophysical inversion techniques (mechanistic data fusion) (ii) the relation between the geophysical parameters and the soil properties, (iii) the integration of the derived soil properties for mapping soil functions and soil threats, (iv) the evaluation, standardisation and sub-industrialization of the proposed methodologies, including technical and economical studies.
  The DIGISOIL project is financed by the European Commission under the 7th Framework Programme for Research and Technological Development, Area 'Environment', Activity 6.3 'Environmental Technologies'.
  Detalii
 • ROMVARISC


 • In zona carpatica, ofilitele varisce sunt bine conservate si toate componentele unui complex ofiolitic - peridotite mantelice de tip lherzolite-harzburgite si roci magmatice bazice, atat plutonice (gabbrouri cumulate si gabbrouri izotrope) cat si vulcanice (complex filonian si curgeri de bazalte) - sunt bine reprezentate. Ridicarile cartografice si descrierile petrografice sunt bine realizate de catre partea romana si, de asemenea, semnificatia genetica a fiecarei unitati ofiolitice este stabilita.
  Detalii
 • C-S-H-A în skarnele de foarte înaltă temperatură din România - CSHA


 • Servit de o echipă de specialişti cu experienţă din Belgia, România şi Franţa, proiectul a utilizat mijloace analitice moderne (microsondă electronică, difracţie de raze X, microscop electronic, FTIR, ICP-AES, analiză termică incluzând DSC asistată de analiza IR a gazelor evacuate). El a fost conceput ca studiu mineralogic clasic, vizând investigaţii de detaliu ale unor faze deja recunoscute din trei dintre cele aproximativ 40 de ocurenţe de skarn de foarte înaltă temperatură cunoscute până în prezent. Ca subiect de cercetare fundamentală, proiectul şi-a propus să contribuie la adâncirea cunoaşterii mineralogiei skarnelor de foarte înaltă temperatură şi la elaborarea unor articole ştiinţifice, dar şi la sprijinul logistic a trei teze de doctorat în curs, dintre care una în cotutelă de teză.
  Detalii RO,Detalii FR
 • Building a European Black Shale Database - GASH EBSD


 • Obiectivul principal al acestui sub-proiect este de a construi o baza de date la nivel european cu privire speciala asupra unor anumite tipuri de argile si deschiderea unui web-site (afisare internet) pe baza datelor in format G.I.S (harti de grosime ale formatiunilor, analize geochimice pe esantioane din intervalele respective, parametri petrofizici si geomecanici, etc).
  Detalii
  Contact: Octavian Colțoi octavian.coltoi@igr.ro
 • ONEGEOLOGY - Making Geological Map Data for the Earth Accesible.


 • Obiectivul OneGeology este să creeze o hartă geologică digitală dinamică cu date din întreaga lume. Reprezintă o inițiativă internațională a Geological Survey din întreaga lume, care lucrează impreună pentru realizarea acestui proiect ambițios.
  Obiective:
  • Crearea hărții digitale dinamice cu date din întreaga lume;
  • Combinarea datelor geologice din fiecare țară în orice format digital, scara urmărită fiind 1:1.000.000, dar acceptându-se și alte scări cu cele mai bune date disponibile;
  • Transfer de know-how celor care au nevoie, adaptarea abordării astfel încât să poată participa țări cu abilități diferite.
  Institutul Geologic al României a realizat serviciul de hărți GIS WMS utilizând tehnologie open source (MapServer), urmând a dezvolta WMS utilizând ArcGIS Server obținut ca grant în cadrul acestui proiect din partea ESRI.
  Contact: George Tudor george.tudor@igr.ro
    
 • PROMINE - Nano-particle products from new mineral resources in Europe


 • Industria extractivă a resurselor non-enegetice contribuie în mod important la economiile tărilor din uniunea europeană, furnizând resurse minerale metalifere și nemetalifere precum și angajări de personal directe și indirect. Filozofia ce stă la baza PROMINE este de a stimuli industria extractivă să furnizeze noi produse industriei.
  Principalele obiective ale proiectului:
  • Dezvoltarea primei baze de date GIS la nivel pan-european continând resurse metalifere și nemetalifere cunoscute și de perspectivă care sa definească impreună rezervele strategice ale UE (inclusiv resursele secundare);
  • Calcularea volumelor potențiale de metale strategice (ex: Co, Nb, V, Sb, PGE și REE) și mineralele care nu sunt exctrase în mod obișnuit in Europa;
  • Dezvoltarea a 5 noi produse bazate pe minerale (nano) de înaltă valoare;
  • Marirea numărului de obiective potențial profitabile în Europa;
  • Stabilirea unui nou grup de informații independent de platformă între European Technology Platform pe Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR) și alte platforme.

  Contact: Responsabil George Tudor george.tudor@igr.ro
      

 • EuroGeosource - SISTEM DE INFORMATIE SI SUPORT AL POLITICILOR UE PENTRU FURNIZAREA SUSTENABILA CU ENERGIE SI RESURSE MINERALE IN EUROPA (2010 - 2013)

 • Proiect de tip CIP ICT-PSP, derulat pe parcursul a trei ani (2010-2013), EuroGeoSource a urmarit crearea unui portal pe internet care să conţină date publice referitoare la resursele geo-energetice, metalifere, nemetalifere, minerale industriale şi roci utile, deţinute de ţările partenere în proiect. Armonizarea datelor nationale s-a realizat prin transpunerea acestora în baze de date create de catre fiecare partener conform specificatiilor INSPIRE pentru modelul de date “resurse energetice” si “resurse minerale”, iar vizualizarea datelor în portalul EuroGeoSource (http://maps.eurogeosource.eu), prin intermediul unor servicii web-GIS de tip WMF. Resursa energetica/minerala de interes obtinuta prin intermediul functiei de cautare poate fi vizualizata pe fondul unor harti la nivel global/european (OpenStreets, CORINE, OneGeology etc.) sau a unor harti tematice nationale, disponibile pe portal prin intermediul serviciilor WMS. Alte caracteristici ale portalului EuroGeoSource sunt: interfata multi-lingvistica (engleza plus limba tarilor partenere) si legende multi-lingvistice ale seturilor de date, utilizând un dicţionar geologic special creat pentru acest proiect.
  Detalii:www.eurogeosource.eu
  Pentru mai multe informații despre EuroGeoSource în România: Anca Vîjdea (anca.vijdea@igr.ro).
   

 • PanGeo - (FACILIZAREA ACCESULUI LA INFORMAȚIA GEOLOGICĂ ÎN SPRIJINUL MONITORIZĂRII GLOBALE PENTRU MEDIU ȘI SECURITATE) (2011 - 2014)

 • Proiect de tip FP7 (SPACE), derulat pe parcursul a trei ani (2011-2014), PanGeo a urmarit crearea unui portal pe internet care să conţină date publice referitoare la arealele din orasele europene selectate din Atlasul Urban în care au fost detectate sau sunt identificate conditii favorabile unor fenomene de geo-instabilitate, manifestate prin mișcări verticale (subsidență, ridicare), orizontale sau combinate.
  Obiectivul proiectului PanGeo a constat în permiterea accesului liber și gratuit la informația despre geohazarde în sprijinul monitorizării globale pentru mediu și securitate (GMES) prin generarea unui strat tematic validat de date despre geohazarde însoțit de un rezumat al geohazardelor pentru 52 dintre cele mai mari orașe aflate pe lista GMES-Tema Terestră a Atlasului Urban ce implică toate cele 27 de țări ale UE.
  Poligoanele de instabilitate identificate pe baza imaginilor satelitare radar InSAR si a tuturor datelor disponibile (topografice, geologice, geomorfologice, de utilizare a terenurilor, imagini aeriene, observatii directe pe teren, masuratori de nivelment, baze de date auxiliare cu geohazarde etc.) au fost transpuse într-o harta de instabilitate a terenului, realizata la scara 1 :10.000 pentru fiecare din cele 52 de orase europene selectate din Atlasul Urban.
  La acest proiect, Institutul Geologic al României a fost partener activ în Echipa Institutelor Geologice si a contribuit la realizarea portalului web-GIS PanGeo prin interpretarea datelor radar PSI pentru doua orase din România (Bucuresti si Cluj-Napoca), conturarea poligoanelor cu fenomene de instabilitate a terenului, realizarea raportului aferent si a serviciilor web-GIS (Web Map Service si Web Feature Service). Datele despre aceste doua orase, cu cea mai numeroasa populatie din România, pot fi vizualizate în mai multe moduri: în portalul PanGeo (www.pangeoproject.eu) pe fondul hartilor OpenStreets, OneGeology, Urban Atlas, în Google Earth (fisiere kmz), sau în propriul sistem al utilizatorului (fisiere shape).
  Detalii:http://www.pangeoproject.eu/
  Pentru mai multe informații despre PanGeo în România: Anca Vîjdea (anca.vijdea@igr.ro).
    

 • THERMOMAP - CARTAREA POTENTIALULUI GEOTERMIC DE ADANCIME FOARTE MICA PE BAZA DATELOR DE SOL SI HIDROGEOLOGICE (2010 - 2013)


 • Proiect de tip CIP ICT-PSP, derulat pe parcursul a trei ani (2010-2013), ThermoMap a urmarit crearea unei aplicatii web care sa permita vizualizarea pe internet a potentialului geotermic în primii 10 metri de la suprafata terenului (exprimat prin conductivitatea termica si capacitatea calorica), în scopul evaluarii conditiilor favorabile pentru instalarea sistemelor cu pompe de caldura (ground source heat pumps). Prin procesarea si analiza spatiala GIS a datelor publice disponibile la scara pan-europeana (clima, soluri, zone protejate etc.), a fost elaborata harta conductivitatii termice pentru intervalul 0-3 m (la scara 1:250.000), care poate fi vizualizata prin intermediul serviciilor WMS într-un Map Viewer (http://thermomap.edu-zgis.net/) proiectat special pentru acest proiect de catre Universitatea din Salzburg.
  Fiecare tara partenera a elaborat pentru zona test aleasa, pe baza metodologiei stabilite în cadrul proiectului si utilizând cele mai detaliate date disponibile, hartile de conductivitate termica si capacitate calorica a terenului pentru urmatoarele intervale de adâncimi : 0-3 m, 3-6 m si 6-10 m, fiecare interval corespunzând unei categorii specifice de schimbatoare de caldura (orizontale, semi-verticale sau cu forme speciale).
  Aplicatia web ThermoMap are o interfata multi-lingvistica si contine un “Calculator”, oferind utilizatorului posibilitatea de detaliere a hartii conductivitatii termice pan-europene în cazul în care dispune de date foarte detaliate, obtinute, de exemplu, dintr-o analiza a solului.
  Detalii:www.thermomap-project.eu
  Pentru mai multe informații despre Thermomap în România: Anca Vîjdea (anca.vijdea@igr.ro).
   

 • NECLIME Program


 • Contact:
  - Iamandei Stănilă (IGR iamandei@gmail.com)
  Anuarul IGR, V. 77, 2011 - NECLIME Symposium

Proiecte naționale

Geologia resurselor naturale ca instrument de bază pentru dezvoltarea durabilă în concordanţă cu standardele europene
 • Cod Proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0346

 • Numărul contractului 29PCCDI

 • Acronim GEORES


încheiat în cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, PN III, Programul P1 – Dezvoltarea Sistemului Naţional de Cercetare-Dezvoltare, Subprogram 1.2. Performanţă instituţională – Proiecte complexe realizate în consorţii CDI • Director de proiect: CS I dr. ing. Ştefan Marincea

 • Perioada de implementare: Martie 2018 – Decembrie 2020

 • Valoarea totală: 2.039.918,00


Parteneri:


 • Insitutul Geologic al României (instituţia coordonatoare);

 • Institutul de Geodinamică al Academiei Române;

 • Universitatea din Bucureşti.


Proiectul propus intenţionează să aducă date noi asupra mineralizaţiilor de W, Mo, B, Mg, Te, Bi, Sb (metale high-tech critice pentru Uniunea Europeană) dintr-o serie de depozite de skarne din România (Mraconia, Ciclova, Oraviţa, Ocna de Fier, Dognecea, Pietroasa, Budureasa, Cacova Ierii, Masca Baisoara şi Băiţa Bihor). Cercetarea va fi orientată spre studiul cristalochimic, cristalografic, de politipie, de comportament termic şi IR al unor minerale din grupul tungstatilor, boratilor magnezieni, sulfurilor, sulfosarurilor, oxizilor de Mg. Efectuarea de vârste Re-Os pe molibdenit va contribui la stabilirea epocii metalogenezei. Silicaţii calcici şi carbonatii asociati vor fi de asemenea investigati. Rafinamentele structurale, analizele termice şi spectrometrice ale mineralelor din aceste grupuri sunt de multe ori rare în literatură, lipsa de informatie ingreunand procesarea mineralurgică. Principalele obiective ale proiectului sunt: (1) caracterizarea depozitelor din punct de vedere mineralogic, geochimic şi al cristalografiei mineralelor componente; (2) determinarea proprietăţilor cristalografice şi fizice ale compuşilor de W, Mo, B, Mg, Te, Bi, Sb şi corelarea lor cu chimismul acestora, în scopul de a facilita elaborarea tehnologiilor de procesare; (3) compararea cristalochimiei, proprietăţilor fizice şi cristalografiei compuşilor analizati cu caracteristicile similare ale mineralelor analoage disponibile în colecţii; (4) dezvoltarea pachetelor analitice specifice (microscopie electronică, difracţie de raze X, spectrometrie de absorbţie în IR) pentru diagnosticarea rapidă şi identificarea fazelor de alterare din depozitele de scheelit, borati, brucit, sulfosaruri, care sunt în general ignorate; (5) determinarea structurii cristaline a unor minerale noi, de mare interes academic; (6) dezvoltarea unui model genetic pentru fiecare depozit, şi (7) asigurarea suportului logistic pentru masterate şi doctorate în curs şi pentru activităţi de cooperare internaţionala.


Title: Resource geology as a basic tool for sustainable development according to the European standards


The proposed project intends to bring new data on the high-tech and critical for E.U. W- Mo- B- Mg- Te- Bi- and Sb-bearing mineralizations in a series of skarn deposits from Romania (Mraconia, Ciclova, Oraviţa, Ocna de Fier, Dognecea, Pietroasa, Budureasa, Cacova Ierii, Masca Baisoara and Baiţa Bihor). The research will be directed toward the study of crystal chemistry, polytypism, thermal and infrared behavior of compounds in the tungstates, magnesian borates, sulfides, sulfosalts and magnesian oxides. Re-Os ages on molybdenite will contribute to the temporal assignment of the ore depositional event. The associated calc-silicates and carbonates will be also investigated. Crystal-structure refinements, thermal and spectroscopic studies on the target minerals are scarce in literature, the lack of information being an impediment for the mineral processing. The main project goals are: (1) to characterize the host deposits from mineralogical, geochemical and crystallographic points of view; (2) to emphasize the crystallographic and physical properties of the target minerals and to compare them with the crystal chemistry in order to facilitate the processing technologies; (3) to compare the crystal chemistry, physical constants and crystallography of the analyzed compounds with the characteristics of similar phases in available collections; (4) to develop specific analytical packages (e.g., scanning electron microscopy, X-ray diffraction, FTIR) for rapid diagnosis of the weathering phases in scheelite, borate, sulfides, sulfosalts, magnesian oxides deposits, as valuable tool for the rapid identification of these generally ignored species; (5) to refine new crystal structures, of great academic interest; (6) to propose a genetic model for each individual ore deposit, and (7) to assure the logistical support for on-going M.Sc. and Ph.D. works and for international cooperative research actions.Obiectivul proiectului


Proiectul propus intenţionează să aducă date noi asupra mineralizaţiilor de W, Mo, B, Mg, Te, Bi, Sb dintr-o serie de depozite de skarne din România (Mraconia, Ciclova, Oraviţa, Ocna de Fier, Dognecea, Pietroasa, Budureasa, Cacova Ierii, Maşca Băişoara şi Băiţa Bihor) în scopul ameliorării premizelor pentru prepararea în scopuri mineralurgice. Cercetarea va fi orientată spre studiul cristalochimic, cristalografic, de politipie, de comportament termic şi IR al unor minerale din grupul tungstaţilor, boraţilor magnezieni, sulfurilor, sulfosărurilor, oxizilor de Mg. Efectuarea de vârste Re-Os pe molibdenit va contribui la stabilirea epocii metalogenezei, premiză esenţială în orientarea explorării. Silicaţii calcici şi carbonaţii asociaţi vor fi de asemenea investigaţi, pentru a se stabili procedeul optim de separare. The present proposal intends to collect new data on the W, Mo, B, Mg, Te, Bi, Sb mineralization from different skarn occurrences from Romania (Mraconia, Ciclova, Oraviţa, Ocna de Fier, Dognecea, Pietroasa, Budureasa, Cacova Ierii, Maşca Băişoara and Băiţa Bihor) in order to improve the process mineralogy.


The research will be conducted to the crystal chemistry, crystallographic, polytypism, thermal and infrared behavior of some minerals from the group of tungsten, magnesium borates, sulfides, sulfosalts, and Mg oxides. Re-Os age on molybdenite determinations will contribute on establishing the age of the metallogenesis, as an important step in exploration orientation. Calcium silicates and associated carbonates will also be investigated to determine the optimum separation process.Rezultate estimate


Obiectivele principale ale proiectului propus sunt circumscrise fundamentării analitice şi elaborării unor articole ştiinţifice destinate unor reviste de circulaţie internaţională şi a unei baze de date difractometrice şi de absorbţie în infraroşu referitoare la principalele specii minerale din depozitele de skarn investigate. Este de aşteptat ca articolele planificate să fie însoţite de un număr de publicaţii din reviste cu sistem naţional de şi din volume ale unor simpozioane. Se anticipează participarea cu lucrări tematice la diverse congrese şi conferinţe. Ulterior finalizării proiectului se prevede continuarea schimburilor de informaţii referitoare la datele care se vor obţine în urma finanţării şi elaborarea de lucrări comune, cu respectarea strictă a priorităţilor şi deontologiei profesionale şi cu implicarea, pe cât posibil, a tinerilor masteranzi şi doctoranzi români şi străini, după cum este stipulat în acordurile de colaborare semnate. Rezultatele obţinute vor constitui proprietate ştiinţifică comună a participanţilor şi instituţiilor implicate în realizarea proiectului. 


The main objectives of the present proposal are circumscribed to the analytical substation and publication of scientific papers in the international ISI – ranked journals, as well as the development of a diffractometric and infrared absorption database on the main mineral species from the interested skarn deposits. The publication of a few other papers and abstracts in journals not ranked ISI is to be expected, but also in the volumes of different scientific meetings, as well as the participation with thematic papers on several international congresses and conferences. Subsequent to this project, it will be continuing the exchange of information on the data that were obtained from the financing and the elaboration of common scientific works, following the professional priorities and deontology and involving as far as possible the young Romanian and foreign master and doctoral students, as stipulated in the signed collaboration agreements. PROGRAMUL SECTORIAL AL MINISTERULUI CERCETĂRII ȘI INOVĂRII


Contract: 9PS / 2017 

Perioada de implementare: Noiembrie 2017 - Decembrie 2018 

Valoare totală: 4.000.000 lei și 20.000 lei cofinnațare


Parteneri: • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE – IMNR (Coordonator Proiect}

 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ȘI TELEDECȚIEI – IGR

 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ȘI RESURSE RADIOACTIVE – INCDMRR

 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI – INCDPM

 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE – ICECHIM

 • S.C. COSFEL ACTUAL S.R.L.


 

   
Proiectul abordează o problematică complexă pornind de la aspecte geologice / geochimice, până la procesarea prin tehnologii eficiente energetic a reziduurilor miniere exploatabile și studii privind impactul de mediu al reziduurilor miniere neexploatabile, și se adresează atât comunității științifice, cât și potențialilor beneficiari din domeniul industriei miniere, domeniile de specializare inteligentă (auto, energie) și construcțiilor de mașini (producători de echipamente). Inițiativa celor 6 parteneri – 5 institute naționale de cercetare-dezvoltare și 1 IMM – constituie primul pas spre realizarea unei baze de date sistematice, actualizate la nivel național, privind resursele secundare de materii prime, bazată pe o evaluare a elementelor utile plecând de la geologia regiunii (tipuri de roci și structuri geologice), caracteristicile zăcămintelor, elementele extrase prin exploatare și în final elementele trecute în steril (în particular iazuri de decantare). Metodele și procedurile unitare pentru colectarea probelor, ce vor fi elaborate în cadrul proiectului, pot fi aplicate ulterior testării tuturor iazurilor și haldelor de steril. Un element de noutate absolută la nivel național îl constituie abordarea studiilor de caz din perspectiva tehnologiilor complexe de procesare a reziduurilor miniere exploatabile în strânsă corelație cu reglementările în domeniul mediului, realizarea unei instalații pentru procesare resurse secundare și a unei instalații pentru testarea tehnologiilor de obținere materii prime, ceea ce va permite pe termen mediu, valorificarea mai rapidă a rezultatelor proiectului.


Obiectiv general: Realizarea unui registru național al resurselor secundare de materii prime rezultate din reziduurile miniere care să permită re-poziționarea domeniului minier din perspectiva asigurării resurselor minerale necesare unei dezvoltări durabile a țării, în condiții prietenoase cu mediul.


 Obiective specifice:


   
 • Reactualizarea într-o perioadă de 1 an, pe parcursul derulării proiectului, a bazei de date integrate privind resursele secundare de materii prime din reziduuri miniere, cu accent pe halde și iazuri de steril; se vor eșantiona cel puțin 20 de zone reprezentative;

 • Simularea în condiții tehnico-economice, a procesării resurselor secundare de materii prime (iazuri de steril), cu scopul identificării modalităților de eficientizare a acestora, în condiții prietenoase cu mediul, cu accent pe studiul impactului de mediu în strânsă concordanță cu legislația europeană;

 • Realizarea a 3 studii de caz care să asigure implementarea rezultatelor proiectului;

 • Organizarea a 2 dezbateri naționale și 5 dezbateri regionale în zone reprezentative, cu scopul informării publicului cu privire la activitățile de exploatare a resurselor secundare din reziduuri miniere și al demarării cooperării eficiente între instituții și autorități (ministere, agenții cu preocupări în domeniu, organizații locale, camere de comerț, ONG-uri, institute și universități cu preocupări în domeniu, potențiali utilizatori).


Activități:


 • Etapa 1

  Pregătirea logistică și tehnică a proiectului

  Coordonator etapă: CO – IMNR

  Termen realizare: 08.12.2017

  Obiectiv: Elaborarea strategiei și a planului de lucru pentru îndeplinirea scopului proiectului


 • Etapa 2

  Reactualizarea informațiilor privind legislația europeană în domeniul resurselor secundare din reziduuri miniere

  Coordonator etapă: CO – IMNR

  Termen realizare: 08.12.2017

  Obiectiv: Reactualizarea bazei de date integrate privind resursele secundare din reziduuri miniere


 • Etapa 3

  Situația actuală din țara noastră privind politicile de exploatare a rezervelor secundare de materii prime

  Coordonator etapă: P5 – COSFEL ACTUAL S.R.L.

  Termen: 30.06.2017

  Obiectiv: Identificarea poziției României in domeniul exploatării resurselor secundare de materii prime


 • Etapa 4

  Elaborarea documentației privind zonele cu reziduuri miniere exploatabile

  Coordonator etapă: P1 – IGR

  Termen: 30.06.2018

  Obiective: Inventarierea zonelor cu reziduuri miniere exploatabile


 • Etapa 5

  Elaborarea documentației privind rezervele secundare de materii prime cu importanță economică rezultate din reziduurile miniere

  Coordonator etapă: P2 – INCDMRR

  Termen: 10.12.2018

  Obiectiv: Stabilire rezerve secundare de materii prime cu importanță economică
  Informatii suplimentare pot fi gasite pe website-ul proiectului: http://imnr.ro/sectorial_2017/index-2.htmlCoordonatorul de proiect din partea IGR este Dr. Delia Dumitraș,(e-mail: d_deliaro@yahoo.com) care, de asemenea, poate oferi informații detaliate despre acest proiect.


Institutul Geologic al Romaniei găzduieste baza de date creată ca urmare a cercetarii realizate în cadrul proiectului. Pentru a o vizualiza vă rugam sa accesati următorul link: Baza de date iazuri de decantare Romania • Elaborarea si implementarea de tehnologii inovative pentru monitorizarea hazardului natural si antropic privind deplasarile de teren – MONISENZ- Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă PN-II-PT-PCCA-2013-4 - contract 63/2014

 • Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea cunoasterii in domeniul amenajarii teritoriului in maniera durabila, ca raspuns la scopul si obiectivele Programului 4 – Parteneriate in domeniile prioritare.
  Proiectul urmareste avansarea si integrarea tehnologiilor de achizitie si procesare ale
  datelor, subordonate unei multitudini de tehnici geologice-geofizice, pentru determinarea de proprietăţi fizice ale terenurilor si de evaluare a stadiului de degradare pentru terenuri situate în arii cu potential de hazard natural si/sau indus de activitati industriale. Sunt vizate elemente de dinamica formatiunilor superficiale, in scopul solutionarii problematicii hazardului natural si antropic cu implicaŃii directe în generarea fenomenelor de instabilitate a terenului.
  Evaluarea, monitorizarea si diminuarea procesului degradarii terenurilor datorita deplasarilor de teren impun informatii privind caracteristicile fizice si geologice ale complexelor litologice implicate. Proiectul are ca obiectiv central cresterea posibilitatilor principalelor metode geofizice (seismometrice, geoelectrice, teledetectie, GPR etc.) de investigare rezolutiva a sectiunii de mica adancime, pentru dezvoltarea unei metodologii (testate in puncte critice/fierbinti din zonele alese pentru studiu), in vederea imbunatatirii gradului de cunoastere, a calibrarii metodelor si a integrarii strategiei pentru managementul hazardului.
  În spaţiul acestor coordonate, se evidenţiază drept caracteristică proeminentă a dezvoltărilor metodologice geofizice elaborarea unui agregat de tehnologii seismicenoninvazive pentru calcularea in situ a principalilor parametri geoelastici-coeficientul Poisson, modulii de elasticitate longitudinală si transversală si modulul de compresiune. Obiectivele se realizează prin determinarea distribuţiilor de viteze ale undelor transversale si ale celor longitudinale în secţiunea de mică adâncime, deziderate ale investigaŃiei de geologie inginerească.
  Proiectul, prin structura consortiului care participa la realizarea sa, se incadreaza in exigentele Programului, atragand entitati de invatamant, cercetare-dezvoltare (Universitatea din Bucuresti-CO, IGR- P1), agenti economici (SC. Prospectiuni SA-P2, SC GEO-SERV SRL-P3), asigurand oraspundere comuna in luarea deciziilor pentru viitor si aducand contributii la dezvoltarea cunostintelor indomeniul amenajarii teritoriului in maniera durabila.In plus, intreprinderile ce fac parte din consortiu, prin experienta lor, vor permite luarea in considerare a fezabilitatii unor astfel de evolutii bazate pe constrangeri economice, pe fiabilitatea rezultatelor si a nevoilor grupului format din cercetatori, practicieni şi dezvoltatori de instrumente care provin de la mai multe discipline diferite.
  Responsabil proiect IGR- CS II Raluca-Mihaela Maftei
 • LGGA - Laborator de Geologie şi Geofizică Ambientală

 • Obiectivele proiectului sunt: dezvoltarea posibilitatilor de diagnostic ale unui laborator modern de cercetare, creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative pentru diferite ramuri ale economiei românesti, crearea unei infrastructuri de cercetare performante, multidisciplinară, cu utilizatori multipli, la care se adaugă şi crearea de noi locuri de muncă prin atragerea tinerilor şi a specialiştilor cu experienţă în domeniul geologiei ambientale.
  Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
  Nume persoană contact: CSII Raluca-Mihaela Maftei, Director de proiect
  Tel. 021.306.0484, Fax: 021.318.13.26, e-mail:mafteir@yahoo.com
  Detalii
  Detalii Faza I

 • PROMED- ARII PROTEJATE: EVALUAREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII RESURSELOR NATURALE ŞI AL DEZVOLTĂRII DURABILE LOCALE (2007-2009).

 • Proiectul, elaborat de un consortiu de 4 parteneri, isi propune studiul diversităţii ecologice din arii protejate in scopul punerii in valoare a resurselor locale si regionale (substante minerale si roci utile, acvifere, izvoare minerale sau geotermale) si valorificarea lor in perspectiva dezvoltarii durabile. Pentru realizarea acestui proiect se au in vedere 6 arii protejate din zona Coridorului verde al Dunarii (parcurile nationale si naturale Muntii Macinului, Balta, Mica a Brailei, Comana, Portile de Fier si Geoparcul Muntii Mehedinti, rezervatia geologica Cheia – Dobrogea Centrala), o arie protejata din Carpatii de Curbura cu hazard seismic si alunecari de teren (Rezervatia Naturala Vulcanii Noroiosi Paclele Mari si Paclele Mici) si un parc national din sudul Carpatilor Meridionali (Buila – Vanturarita). Elementele de noutate ale proiectul il reprezinta studiul diversităţii geologice (alcătuire şi structură, roci utile, zăcăminte metalifere sau nemetalifere, hazarde naturale şi antropice), biologice şi ecologice la nivel local, regional şi naţional.
  Prin subiectul propus, al diversitatii geologice si ecologice in arii protejate, proiectul se incadreaza in Directia de cercetare 3 Mediu, Program 4 Parteneriate in domenii prioritare. Una dintre prioritatile tematice ale directiei Mediu este Protectia si reconstructia ecologica a zonelor critice si conservarea ariilor protejate (3.3) in cadrul careia primul obiectiv specific de cercetare este Diversitatea biologica, geologica si ecologica la nivel local, regional si national (3.3.1.).
  In Romania, in fiecare judet exista zeci de arii naturale protejate, de tipul monumentelor si rezervatiilor naturale (geologice, biologice si mixte), situate in afara ariilor protejate ale parcurilor si aflate intr-un mare pericol de a fi distruse datorita impactului activitatilor antropice. Ariile protejate din tara noastra au un patrimoniu natural si cultural important, care nu este valorificat pentru a genera venituri, datorita in primul rand lispei de informatie dar si dificultatii accesului in zona, slabei infrastructuri turistice si lipsei unor proiecte viabile. Interesele si activitatile comunitatilor locale sunt strans legate de zonele protejate si ca atare, au un potential impact negativ asupra eficientei managementului si mentinerii statutului acestora. In special lipsa educatiei de mediu a populatiei constituie o amenintare, ca si incapacitatea de apreciere a valorii patrimoniului natural in general, si a celui geologic in special. Pentru a cunoaste amenintarile la adresa geositurilor este necesar un studiu al geodiversitatii. Geodiversitatea reprezinta varietatea mediilor geologice, a fenomenelor si proceselor active care determina formele de relief, rocile, mineralele, fosilele, solurile si alte depozite superficiale care furnizeaza cadrul vietii pe pamant. Diversitatea geologica este legatura dintre om, forme de relief si cultura lor, prin interactiunea biodiversitatii cu solul, mineralele, rocile, fosilele, procesele active si mediul creat. Prin urmare, diversitatea geologica este complementara diversitatii biologice, impreuna constituind un intreg, iar abordarea naturii in perspectiva holistica impune cunoasterea si conservarea atat a diversitatii geologice, cat si a diversitatii biologice. Mai mult decat atat, cunoasterea diversitatii geologice poate oferi solutii pentru protejarea diversitatii biologice, precum si pentru elaborarea strategiilor de management in spiritul dezvoltarii durabile.
  Proiectul este planificat a fi realizat in 4 etape:
  Etapa I, 2007: Documentare complexă asupra patrimoniului natural şi cultural al parcurilor Munţii Măcinului, Balta Mică a Brăilei, Comana, Buila-Vânturariţa, Porţile de Fier şi a rezervaţiilor Cheia-Dobrogea şi Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari şi Pâclele Mici.
  Rezultate: Studiu ce conţine date sintetice privind diversitatea geologică (litologică, mineralogică, paleontologică, structurală, tipuri de hazard), calitatea mediului şi evaluarea resurselor naturale ale ariilor protejate cercetate.
  Etapa II, 2008: Studiul diversităţii geologice şi evaluarea impactului antropic asupra mediului în 5 arii protejate: Munţii Măcinului, Parcurile Naturale Comana şi Balta Mică a Brăilei, rezervaţiile Cheia-Dobrogea şi Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari şi Pâclele Mici.
  Rezultate: Machetele hărţilor geotematice pentru cele 5 arii protejate studiate, documentaţii privind evaluarea resurselor minerale şi hidrogeologice, evaluarea gradului de conservare a siturilor, planuri cu propuneri de măsuri de conservare şi reabilitare şi oferirea de soluţii alternative pentru exploatarea resurselor.
  Etapa III, 2009: Studiul diversităţii geologice în Parcul Natural Porţile de Fier.
  Rezultate: Bază de date mineralogice pentru peşterile din aria studiată, studii mineralogice asupra mineralizaţiilor din Parcul Natural Porţile de Fier, raport privind evaluarea gradului de poluare a Dunării în sectorul studiat, macheta hărţii geoturistice şi macheta hărţii hidrogeologice pentru Parcul Natural Porţile de Fier.
  Etapa IV, 2009: Studii privind identificarea ameninţărilor la adresa mediului şi propunere de soluţii în Parcul Natural Porţile de Fier.
  Rezultate: Studii privind gradul de conservare a siturilor geologice şi propunerea de măsuri de conservare şi reabilitare.
  Etapa V, 2010: Elaborarea atlasului hărţilor geotematice pentru ariile protejate studiate. Valorificarea şi diseminarea rezultatelor.
  Rezultate: Redactarea machetelor hărţilor geotematice.
 • MICROCOSMOS - Laborator de microscopie electronică

 • Institutul Geologic al României, cu sediul în str. Caransebeş nr.1, sector 1, Bucureşti, derulează, începând cu data de 25.04.2014, proiectul “MICROCOSMOS - LABORATOR DE MICROSCOPIE ELECTRONICĂ“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale.
  Valoarea totală a proiectului este de 10.964.901 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.982.017 lei.
  Proiectul se implementează în localitatea Bucureşti la Institutul Geologic al României, cu sediul în str. Caransebeş nr.1, sector 1, pe o durată de 18 luni.
  Obiectivele proiectului sunt: modernizarea şi dezvoltarea posibilitatilor de diagnostic ale unui laborator modern de cercetare, creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative pentru diferite ramuri ale economiei românesti, crearea unei infrastructuri de cercetare performante, multidisciplinară, cu utilizatori multipli, la care se adaugă şi crearea de noi locuri de muncă prin atragerea tinerilor şi a specialiştilor cu experienţă în domeniul geologiei ambientale.
  Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
  Nume persoană contact: Constantin COSTEA, Director de proiect
  Tel mob: 0768591643 Tel. 0314033400, Fax: 0314033499, e-mail:titicostea@yahoo.com
 • Mineralogical studies on high-temperature skarns in Romania: A way to understand the changes in the Portland-type clinkers and cements,
  Romanian Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI)
  Code PN-II- ID-PCE- 2011-3- 0023
  Contract 38/05.10.2011

 • The subject is one of the most didactical for people involved in topics linking the classical and the applied mineralogy and is considered of great importance for the proponent, who intends to reinforce the mineralogical department in the institution, assuring a continuous training to the young researchers involved in the project.
  The first goal of the present study is to collate new and reliable data on the crystal chemistry, polytypism, thermal and infrared behavior of the carbonate- and hydroxyl-bearing calcium silicates and eventually to establish correlations between crystallographic, physical and chemical parameters. In order to offer a more complete database, the study will also incorporate a parallel re-investigation of similar material from European collections.
  The proposed study aims to reinforce the international cooperation on a problem which is very sensitive for Romania, taking into account its integration in the European Community. The goals of the project, related to this objective are:
  - To constitute a support action for facilitate the Romanian participation to co-lateral projects between Romania and the Walloon Region in Belgium (re-conduction of the Project 43/2007)
  - To furnish the logistical support for three bilateral co-operative projects dealing with homonymous topics, established between the Geological Institute of Romania and Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne (France), University of Liège (Belgium) and University in Bochum (Germany).
  - To permit the organization of common fieldtrips, workshops, conferences and other specific actions together with scientific teams from Belgium, France and Germany.
  - To assure the logistical helps for Ph.D. and M.Sc. works on the Romanian high-temperature skarn phases and homologous C-S-H-A compounds carried out by students in Romania (University of Bucharest), France (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne), Belgium (University of Liège) and Germany (University of Bochum).
  - To permit the reinforcing of the teams involved in the mineralogical studies in the Geological Institute of Romania, by employing young B.Sc., M.Sc. and Ph.D. students.
  - To help the publication of scientific papers on the project’s topics.
  - To assure the training of the Romanian young scientists for using new analytical techniques, soft and apparatus.
  - To help the development of one Belgian Ph.D. and three Romanian Ph.D. theses dealing with these topics, by assuring adequate logistics.
  - To contribute to the development of the knowledge on a very important domain of the world mineralogy, bringing, in the same time, new data on the national mineralogical patrimony.
  The main goals of the project at the level of its execution are:
  (1) To characterize high temperature skarns from different locations in Romania from mineralogical, chemical and petrographic point of view.
  (2) To emphasize the crystallographic properties of the main mineral phases in these skarns in order to correlate them with the general chemistry and to emphasize diagnostic characters of the phases similar with those in Portland clinkers and cements .
  (3) To investigate the sulfate-bearing phases (e.g. minerals in the ellestadite group) in order to estimate the sulfur fixation in natural phases and in artifacts (clinkers).
  (4) To establish the geochemical patterns of natural and synthetic homologous CSH products in order to emphasize the opportunities to use high-temperature skarns as natural clinkers.
  (5) To compare the crystal chemistry, physical constants and crystallography of the calcium silicates in the Romanian high temperature skarns with similar characters of similar phases in other European and worldwide deposits available in our collections.
  (6) To develop specific analytical packages (e.g. scanning electron microscopy + X-ray diffraction + Fourier-transform infrared absorption) for rapid diagnosis of the C-S-H-A phases.

  The project proposes a modern development of the proposed topics, derived from the usual mineralogical practice, but served by an important logistical and analytical potential, partially available in the associated laboratories from abroad.

  The feasibility of the proposed project is remarkable and offers a solid guaranty for the impact, the main reasons being as follows:
  (1) the project is based on a system of partnerships with universities from France, Belgium and Germany and on the use of analytical techniques already known by the Romanian team;
  (2) the project is sustained by the increasing logistic facilities of the Geological Institute of Romania, employer of the young research scientists involved in the project;
  (3) the preliminary results are encouraging;
  (4) the sampling on the field will be completed by homologous samples from the invaluable collection of the National Museum of Geology in Bucharest;
  (5) the project will be sustained by the cooperation with the University of Bucharest, involved in the formation of the Ph.D. students working for the project but also in partnerships and cooperative educational projects implying the foreign partners;
  (6) the project have as purpose the formation of interface experts (theoretical mineralogy – applied mineralogy) in a domain of great interest for the employer, the Geological Institute of Romania;
  (7) the project is sustained by the skills of a team of experts with international visibility;
  (8) the project has as premise the use of a qualified but young team, full time employed by the proponent.

  At the level of the execution, the project will permit the drawing of four papers in international, ISI-ranked journals. The publication of few other papers and abstracts in journals not ranked ISI is to be expected. The academic impact of the project will be important, taking into account the high potential of the high-temperature skarns for the discovery of new mineral species.
  To our knowledge, the analysis of the high-temperature skarns in order to obtain information on the phases in the Portland cements and clinkers, derived from the usual mineralogical and geochemical practices, was never applied in Romania and is innovative for Europe. The interest of the cement industry for such topics, and particularly on the study of the alteration phases in the C-S-H system is important. Cooperation with cement research teams is already in progress and will probably result in a common publication in an important periodical, “Cement and Concrete Research”.

  The list of the research team members comprises 8 members, involved in the project as follows:

  1 - Marincea Ştefan | Didactic/ scientific title: SR I | Doctorate: yes
  2 - Dumitraş Delia-Georgeta | Didactic/ scientific title: SR III (II) | Doctorate: yes
  3 - Ghineţ Cristina | Didactic/ scientific title: Res. assistant | Doctorate: ongoing
  4 - Călin Nicolae | Didactic/ scientific title: Res. assistant | Doctorate: ongoing
  5 - Anason Angela | Didactic/ scientific title: Res. assistant | Doctorate: ongoing
  6 - Iancu Aurora | Didactic/ scientific title: Res. assistant | Doctorate: ongoing
  7 - Ivan Paula | Didactic/ scientific title: Technician | Doctorate:-
  8 - Iordache Cristinel | Didactic/ scientific title: Field assistant | Doctorate:-

  Detalii
  Raport faza I, Raport faza II, Raport faza III, Raport faza IV, Raport faza V, Raport faza VI, Lista publicatiilor

    
 • DEZVOLTAREA RETELEI TAXONOMICE ROMANESTI IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN RETEAUA EUROPEANA SYNTHESYS

 • Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea retelei taxonomice romanesti (RO-TAF), in perspectiva integrarii in reteaua europeana SYNTHESYS, retea si infrastructura de cercetare in domeniul stiintelor naturii.
  Proiectul propune: a) aplicarea standardelor europene pentru managementul colectiilor si a bazelor de date; b) utilizarea celor mai bune tehnici si metode in pastrarea, depozitarea si conservarea colectiilor; c) dezvoltarea de parteneriate nationale si internationale in domeniul stiintelor naturale; d) cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti prin participarea cu lucrari stiintifice, la manifestari stiintifice internationale.
  Detalii

 • BAZA DE DATE GIS APLICATĂ LA INFORMAŢIILE GEOLOGICE PRIVITOARE LA TERITORIUL ROMÂNIEI


 • Obiectivul acestei teme este de a realiza o bază de date geospatială, în sistem GIS, în care să fie importate şi convertite informaţiile digitizate cu alte produse software. Se va stabili astfel metodologia de import şi prelucrare, perfecţionând sistemul de achiziţie de date pentru a corespunde cerinţelor GIS.
  Se estimează ca prin acest proiect să se realizeze:
  • un model al bazei de date spaţiale geologice;
  • o clasificare a datelor în contextul sistemului GIS;
  • importul informaţiilor pentru hărţile geologice la scara 1:1.000.000 şi o parte din cele la scara 1:200.000 şi 1:50.000;
  • posibilitatea extragerii de date spaţiale necesare altor proiecte;
  • realizarea unui server în faza pilot pentu ArcGIS server asociat cu un RDBMS.
  Contact: Director proiect George Tudor george.tudor@igr.ro
  Aplicatie Geoportal - ArcGIS Server harta geologică a României la scara 1:1.000.000
  Aplicatie WebGIS harta geologică a României la scara 1:1.000.000 (MapServer)
   
 • BAZA DE DATE GIS A SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI


 • Acest proiect este susținut de către Institutul Geologic al României. Principalul obiectiv este de a actualiza harta cu substante minerale utile in contextul unei baze de date GIS. Se obțin astfel hărți cu smu, metalogenetice, baza de date cu atribute, diverse clasificări, aplicații de actualizare și interogare a informației.
  Colectivul este alcătuit din specialiști cu experiență in domeniul metallogeniei și al bazelor de date GIS.
  Contact: Coordonator proiect George Tudor george.tudor@igr.ro
   Aplicatie pentru baza de date resurse minerale 

 • The architecture of Romanian metamorphic basement units: a chronological insight from monazite electron microprobe chemical age determinations.

 • Metamorphic complexes exhumed to the surface of the Earth witness crustal-scale geodynamic events building the geostructural units of a particular territory. The metamorphic history is assessed by the recognizable assemblages, their succession and areal distribution. The time of mineral growth is recorded by the decay of radioactive isotopes incorporated in the minerals. The success in exerting chronological constraints on assemblages and textures depends on unambiguous identification of coeval radioactive minerals. Monazite represents the ideal candidate given its growth from low- to high-grade conditions, below the isotopic blocking temperature, abundant incorporation of radioactive elements, and chemical robustness. The project aims to systematic sampling of typical lithologies from units of the basement complexes in Romania, microscopic scrutiny of monazite setting in the metamorphic assemblages, and in situ monazite microprobe analyses on thin sections. The combined petrologic-chronologic approach would highlight the inner structure of the metamorphic complexes and the timing of their formation and evolution at unprecedented resolution, revealing events building metamorphic suites, spatial extension of particular domains within these, and means for a regional correlation among the metamorphic units, thereby tracking the chronology of dismembering and amalgamation episodes of basement and ultimately crustal fragments, all through the shaping of the present-day structure.
  Detalii

 • GEOLAS DATA - Cercetari avansate pentru determinarea parametrilor termici, spectrali si chimici ai mineralelor, rocilor si reziduurilor industriale pentru realizarea unor baze de date si metadate georeferentiale destinate monitorizarii problemelor de mediu.

 • Manipularea si depozitarea cantităţii imense de material 'rezidual' este una din cele mai mari provocări cu care se confruntă industria minieră în întreaga lume. România având în industria extractivă o pondere importantă a economiei, şi în prezent, dar mai ales în trecutul imediat apropiat, are de rezolvat probleme importante legate de stabilizarea şi ameliorarea unor mari suprafeţe ocupate cu depozite de deşeuri miniere. Unei astfel de provocări, în ce priveşte inventarierea si monitorizarea, i s-a căutat răspunsul şi prin utilizarea teledetecţiei satelitare. Metodologia de monitorizare prin teledetecţie a efectelor industriei miniere asupra mediului (în principal, datorită deşeurilor miniere reprezentate de halde şi iazuri de decantare) se bazează pe inventarierea carcateristicilor spectrale ale mineralelor şi rocilor componente a litologiilor şi structurilor geologice întâlnite în aria exploatărilor miniere, structurilor petrolifere şi/sau a uzinelor de preparare a minereurilor. Modificarea în timp a volumelor depozitate sau a componenţei mineralogice principale a acestor depozite de steril se doreşte a putea fi urmărită prin constituirea unei baze de date, actualizată periodic la nivel de bazin, regional sau chiar naţional.
   
 • Studii statistico-spectrale ale datelor geomagnetice monitorizate la Observatorul Geomagnetic National Surlari (OGNS) si in statiile de etalonare; Studii de caz comparative cu alte observatoare geomagnetice planetare Prezentul proiect va creea in prima etapa o platforma georeferentiala, urmata de alegerea si crearea de noi proceduri software de analiza in vederea obtinerii unor rezultate stiintifice relevante.
  Realizarea bazelor de date in format digital pentru datele magnetice achizitionate in cadrul OGNS, elaborarea sistemului informatic, reprocesarea si reinterpretarea datelor in corelatie cu datele magnetice ale altor observatoare planetare in scopul optimizarii modelelor actuale de camp geomagnetic.

 • Sistem integrat de tehnologii de colectare a datelor în scopul estimării gradului de degradare a solului datorită fenomenelor de instabilitate a terenului - LANDSOIL


 • Proiectul LANDSOIL poate fi văzut ca un ghid al tehnicilor operaţionale folosite în implementarea politicii şi legislaţiei de mediu existente la nivel european, cu adaptare la politica şi legislaţia din România. Înca din 2002, Comisia Europeană a considerat solul ca o resursă ce nu se reface, ameninţată de hazarde naturale şi antropice (COM179/2002). Principalele ameninţări identificate includ alunecările de teren şi fenomenele apărute în zone cu exploatări miniere subterane abandonate. Implementarea Strategiei in Problema Solurilor (Soil Thematic Strategy-COM232/2006) implică obligaţia tututror statelor membru de a individualiza ariile de risc privind eroziunea, scăderea materiei organice, tasarea, salinizarea şi alunecările de teren.
  LANDSOIL este focalizat pe determinarea principalilor factori ce determină apariţia fenomenelor de instabilitate a terenului, determinarea proprietăţilor fizico-mecanice ale depozitelor implicate, estimarea hazardului natural si antropic de producere a acestor fenomene, monitorizarea fenomenelor, precum şi elaborarea unui model digital (harta de hazard pentru zonele alese).
  Detalii

 • Paduri Pietrificate din Romania descrise prin studii paleoxylologice, interpretarea lor paleoclimatica si conturarea lor ca arii protejate. - PETRIFOREST
  Paleoxylotomia reprezinta una din cele importante metode de identificare taxonomica a lemnelor fosile, adesea reprezentand singurul mod pentru a afla compozitia floristica a padurilor pietrificate sau carbonificate. In lume au fost identificate numeroase paduri pietrificate, distribuite pe toate continentele, reprezentand fora arboreala a diferitelor 'momente geologice' din Paleozoic, Mezozoic sau Cenozoic. Cercetarile noastre anterioare au pus in evidenta existenta unor paduri pietrificate si in Romania, reprezentand Jurasicul, Cretacicul si Tertiarul. Proiectul propune continuarea cercetarii stiintifice a acestora pentru noi identificari taxonomice, in scopul conturariicompozitiei lor floristice originale prin studii paleoxylotomice, posibile si datorita existentei printre autorii acestui proiect a unor specialisti in domeniu confirmati international. In urma realizarii activitatilor propuse se prezuma identificarea de noi taxoni fosili, unii ca specii noi pentru stiinta, din padurile pietrificate din Carpati. Toate aceste cercetari, pe langa semnificatia paleoclimatica care va fi evidentiata ca un model pentru evolutia climei actuale, se vor constitui in argumentatii pentru conturarea de arii protejate pentru paduri pietrificate pe teritoriul Romaniei si acest proiect intentioneaza sa se finalizeze cu asemenea propuneri.
  Detalii

 • MODELAREA PALEOCLIMATULUI IN ARIA CARPATICA PE BAZA STUDIULUI FLORELOR CENOFITICE DIN ROMANIA - PALAEOBOT
  Dupa peste un secol de cercetari paleobotanice in aria Carpatilor romanesti este vremea abordarii interpretative a datelor acumulate. Prin studii de macroresturi vegetale si de polen si spori au fost descrise o serie de flore apartinand Cenofiticului, interval de timp dominat de Angiosperme. Pe baza acestora sunt posibile interpretari paleoclimatice, paleoecologice si paleogeografice. Pentru conformitate cu ICBN (International Code of Botanical Nomenclature) este necesara o revizie formala a tuturor taxonilor identificati si stabilirea echivalentilor actuali. Pentru calculul parametrilor climatici se va analiza si evalua fiecare flora cenofitica descrisa, prin metode moderne, ca metoda CLAMP (Climate-leaf analysis multivariate program) ori CA (Coexistence Approach). Rezultatele vor fi transformate in curbe exprimand evolutia paleoclimatica din Cretacicul superior pana in prezent. Acest proiect se va desfasura in paralel cu implicarea stiintifica a autorilor in programul international NECLIME. Concluziile acestui studiu ar putea sugera tendinte de evolutie ale mediului in viitor.
  Detalii

 • Fluctuaţii climatice majore în Miocenul României: dovezi paleobotanice – FLUCLIMRO


 • Principalul obiectiv al proiectului il reprezinta constituirea bazei nationale de date paleofloristice, paleovegetationale, paleoecologice si paleoclimatice, indispensabila evaluarii evolutiei regnului vegetal in miocen si calcularii fluctuatiilor climatice majore decelate in miocenul Romaniei.
  Detalii

 • Geo-biodiversitatea Parcului Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş
  Studii integrate geologice, geografice, biologice pentru îmbogăţirea patrimoniului
  natural al parcului şi extinderea limitelor acestuia

 • Acest proiect propune documentarea stiintifică a Parcul National Cheile Bicazului - Hăsmas care va avea o contributie foarte importantă la cresterea si îmbunătătirea gradului de cunoasterea a Patrimoniului natural pe care parcul îl detine, a geo- si biodiversitătii regiunii tutelate, creând conditii pentru o colaborare stiintifică pe termen lung a partenerilor din acest consortiu de cercetare cu Administratia Parcului.
  Detalii

 • ARII PROTEJATE: EVALUAREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII RESURSELOR NATURALE ŞI AL DEZVOLTĂRII DURABILE LOCALE – PROMED


 • ELABORAREA ATLASULUI HĂRŢILOR GEOTEMATICE PENTRU ARIILE PROTEJATE
  STUDIATE
  Detalii

 • DEZVOLTAREA RETELEI TAXONOMICE ROMANESTI IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN RETEAUA EUROPEANA SYNTHESYS

 • Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea retelei taxonomice romanesti (RO-TAF), in perspectiva integrarii in reteaua europeana SYNTHESYS, retea si infrastructura de cercetare in domeniul stiintelor naturii.
  Proiectul propune: a) aplicarea standardelor europene pentru managementul colectiilor si a bazelor de date; b) utilizarea celor mai bune tehnici si metode in pastrarea, depozitarea si conservarea colectiilor; c) dezvoltarea de parteneriate nationale si internationale in domeniul stiintelor naturale; d) cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti prin participarea cu lucrari stiintifice, la manifestari stiintifice internationale.
  Detalii

 • MODELAREA STRUCTURII ADANCI A CRISTALINULUI GETIC DIN CARPATII MERIDIONALI CENTRALI PRIN CORELAREA DATELOR PETROLOGICE, GEOFIZICE, TECTONICE SI DE TELEDETECTIE


 • Tematica propusa spre rezolvare in cadrul acestui proiect este impusa de necesitatea abordarii multidisciplinare a domeniilor de cercetare, abordare care poate rezolva inclusiv problematici geologice complicate, cum ar fi structura adanca a crustei terestre. Pe plan national, modul complex de abordare a problemelor geologice (prin suprapunere de metode de investigatie) a fost mai dificil de practicat, dar corelarile si investigatiile multidisciplinare sunt tot mai necesare, pe masura ce cercetarea geologica romaneasca are acces la logistica moderna, iar integrarea stiintifica si tehnica o impun. Ca argument, propunem un studiu de caz ce urmareste sa demonstreze importanta investigatiilor analitice (geochimice, mineralogice si izotopice) in rezolvarea unor probleme geologice complexe, de la modele petrologice pana la cele de tectonica regionala si structura adanca. Studiul de caz abordeaza un ansamblu de metode de investigatie (petrologice, geofizice si de teledetectie) ca mijloace de observare si evaluare a structurii interne a Pamantului. Scopul stiintific este acela de a verifica, prin metode geofizice (gravimetrie, magnetism) si teledetectie, viabilitatea unui model petro-tectonic avansat pe baze mineralogice, geochimice si izotopice.

 • Informatizarea datelor geofizice obtinute in IGR

 • Aplicatie Geoportal - ArcGIS Server pentru date geofizice

 • MECMA- Plan sectorial
  Contract 15/2011
  Titlu proiect:Elaborarea unui plan de management al riscurilor rezultate in urma exploatarii sarii geme (pe cale uscata sau prin sonde de dizolvare) asupra mediului inconjurator

 • Proiectul se incadreaza in obiectivele generale ale Obiectivului 4: Dezvoltare durabila, prevenirea si reducerea poluarii mediului, abordând domeniul prioritar care este mediul, siguranta acestuia si a locuitorilor care il populeaza. El se poate concretiza prin aplicarea masurilor si crearea mecanismelor de prevenire sau atenuare a dezastrelor.

  Scopul proiectului este:
  - Inventarierea calitativă şi cantitativă a salinelor din punct de vedere al potenţialului de risc de colaps;
  - Propunerea unor masuri preventive si/sau de remediere, cu respectarea Aquis-ului de Mediu European Sistem de monitorizare si de alarmare;
  - Elaborarea Planului de management de risc pentru evitarea situaţiilor de colaps a cavităţilor saline.
  Obiectivele generale ale proiectului sunt urmatoarele:
  - Evaluarea potenţialului de risc de colaps a salinelor din România;
  - Evaluarea potenţialului de risc de colaps a câmpurilor de dizolvare a sării geme din România;
  - Stabilirea unor măsuri preventive pentru reducerea impactului situaţiilor de colaps;
  - Elaborarea unui plan de management al riscurilor rezultate în urma exploatării sării geme atât pe cale uscată cât şi pe cale umedă;
  - Elaborarea hărţilor de risc pentru zonele salifere utilizând tehnici GIS.

  Responsabil proiect: CS II Raluca-Mihaela MafteiTop Inapoi