Harti tematice

Hărţi tematice

Hărţile geologice sunt documente cardinale pentru cercetări subsecvente, decizii şi planificare în arii cu resurse minerale şi energetice, precum şi în abordarea de studii in domenii conexe de actualitate, cum sunt ingineria geologică pentru infrastructură, evaluarea hazardului geologic şi protecţia mediului. De aceea, cartarea geologică rămâne o activitate importantă a serviciilor geologice din ţările lumii.

Din hărţile geologice clasice, construite pe criterii geocronologice, au derivat hărţile geotematice, focaliizate pe diverse caracteristici, de ordin ştiinţific sau practic, ale formaţiunilor geologice. Pentru a ţine pasul cu dezvoltarea concepteleor teoretice şi in raport cu exigenţe ale practicii geologice, in special generate de creştera bazei de resurse minerale şi energetice, hărţile geologice, implicit cele geotematice, se actualizează periodic, de regulă la 20-30 de ani. Astfel, activitatea de elaborare a hărţilor geologice, pe lângă importanţa sa preeminentă in cadrul programelor tematice ale Institutului Geologic al României, se impune a avea caracter de permanenţă.

Înainte de înfiinţarea institutului au fost editate două hărţi geologice ale ţării, una de către Biroul Geologic al Romaniei (1882-1889), la scara, 1:175 000, cealaltă de către Serviciul Minelor şi Carierelor (Ministerul Domeniilor), la scara 1:300 000.

  

În perioada 1906-1950, principalele programe de cartare geologică ale IGR au vizat realizarea hărţilor geologice şi agrogeologice la scările 1:500 000 şi izolat 1:50 000 şi a Atlasului fiziografic şi statistic al Romaniei, compus din hărţi geologice şi fizice la scara 1:1 500 000 şi din hărţi statistice la scara 1:1 000 000.

In următoarele decenii, până in prezent, in cadrul institutului acitivitatea de cercetare cu acest specific a permis editarea, după caz elaborarea de machete, de hărţi geologice şi geofizice, atlase geologice şi secţiuni geologice regionale. Informaţii privind tematica, scara, localizarea şi suportul material pe care sunt reproduse aceste documentaţii sunt redate in continuare.

HĂRŢI TEMATICE - scara 1:1 000 000 (tipărite şi în format raster) 

HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI (INCLUSIV VECTORIZATĂ)
HARTA TECTONICĂ (INCLUSIV VECTORIZATĂ)
HARTA NEOTECTONICĂ
HARTA CUATERNARULUI
HARTA FORMAŢIUNILOR ANTEBADENIENE
HARTA FORMAŢIUNILOR ANTEVRACONIENE
HARTA FORMAŢIUNILOR ANTEWESTPHALIENE
HARTA ALCĂTUIRII GRANULOMETRICE A SOLURILOR
HARTA HIDROGEOLOFICĂ
HARTA MAGNETICĂ (COMPONENTA VERTICALĂ)
HARTA MAGNETICĂ (ANOMALIA COMPONENTEI VERTICALE)
HARTA APELOR TERMALE ŞI MINERALE
HARTA GEOTERMICĂ
HARTA SUBSTANŢELOR MINERALE UTILE
HARTA METALOGENETICĂHărţi tematice la scară mai mare

HARTA GEOLOGICĂ

Scara 1: 500 000 (1939 – 1965). 12 foi de hartă în format electronic.
Scara 1:200 000 (1965 - 1968) - 50 foi de hartă tipărite şi în format electronic
Scara 1:100 000 (1958 - 1959) - 16 foi de hartă tipărite şi în format electronic
Scara 1:50 000 (1970 - 1998) - 135 de foi de hartă tipărite şi în format electronic
Sunt în curs de redactare circa 80 de machete (hărţi care nu sunt tipărite) - scara 1:50.000, realizate între anii 1970 – 1995.
    

HĂRŢI HIDROGEOLOGICE
In cadrul Programului European “International Hydrogeological Map of Europe”, coordonat de Asociaţia Internaţională a Hidrogeologilor (IAH), Comisia Internaţională de Hărţi Hidrogeologice (COHYM) şi susţinut financiar de Comisia Internaţională pentru Hărţi Geologice (CGMW) au fost elaborate foile D-5 Budapesta şi E-5 Bucuresti - la scara 1: 1 500 000
Foaia D-5 Budapesta, a 21-a hartă a proiectului european menţionat, a fost elaborată sub egida Institutului Geologic al Ungariei (Budapesta) si include jumatatea vestică a teritoriului României.
Foaia E-5 Bucuresti, a 23-a hartă din proiectul european menţionat, a fost elaborată sub egida Institutului Geologic al României (Bucureşti) şi acoperă parţial teritoriile României, Ucrainei, Moldovei, Bulgariei si Turciei.
Detalii
Hărţi hidrogeologice pentru teritoriul României elaborate la scările 1:100.000, pentru Câmpia Română şi Câmpia de Vest, şi la scara 1:50.000, foile Bălăceanu, Blăjeni şi Vaşcău ( foile de hartă sunt tipărite şi disponiibile şi în format electronic).   

HARTA PEDOLOGICA - scara 1:200 000 (foi de hartă tipărite şi în format electronic)

 


HĂRŢI GEOFIZICE

HARTA GEOMAGNETICĂ (componenta verticală) - scara 1:200.000
DATE GEOTERMICE SINTETIZATE
  

ATLASE GEOLOGICE   

SECŢIUNI GEOLOGICE REGIONALE 
Top Inapoi