Geo-Resurse

Geo-Resurse

Principala preocupare a colectivului Geo-Resurse este studiul resurselor minerale. Se elaborează studii şi sinteze geologice, gitologice, mineralogice, petrografice, geochimice pentru diferitele tipuri de substanţe minerale utile metalifere (feroase şi neferoase), nemetalifere (minerale industriale, materiale de construcţii etc.), sau energetice (cărbuni). Totodată, cercetătorii colectivului Geo-Resurse sunt implicaţi în efectuarea de cartări geologice pentru elaborarea de hărţi tematice, specifice domeniului de activitate. Totodată, în cadrul colectivului Geo-Resurse se efectuează studii de mineralogie aplicată, precum şi studii pentru determinarea unor tehnologii optime şi nepoluante de preparare a minereurilor.

Top Inapoi