Expertiza

Sinteze regionale

In cadrul Colectivului “Sinteze geologice regionale ” sunt elaborate documentaţii geologice cu caracter general, vizând regiuni sau zone extinse caracterizate printr-o mare varietate şi complexitate geologică. La realizarea lucrărilor întocmite  în acest colectiv al IGR sunt coroborate studii de geologie structurală,  petrologie, mineralogie, paleontologie, prelucrându-se analize chimico-mineralogice, de petrologie structurală, palinologice sau concluzii apărute în urma interpretării datelor rezultate din aplicarea metodelor de investigare geofizice.
Se elaborează atlase, monografii şi sinteze geologice şi/sau din alte ramuri conexe ale geoştiinţelor.  

Tematica abordată cuprinde:
Geodinamica proceselor magmatice şi metamorfice, studiul evoluţiei litosferei pe teritoriul românesc, reconstituiri palinspatice.
Stabilirea semnificaţiilor geo-structurale ale asociaţiilor de roci endogene pe baza datelor rezultate din analize izotopice termocronologice.
Studii privind elaborarea unor programe de analiză interactivă în vederea completării bazei de date geologice.
Programe de elaborare şi actualizare a hărţilor geotematice naţionale scările 1: 200 000 şi 1:50 000.
Realizarea de hărţi însoţite de documentaţii, în concordanţă cu tendinţele şi nivelul cercetării geologice din ţările europene limitrofe, de asemenea realizarea de hărţi cu documentaţii asociate, în funcţie de cerinţele concrete apărute pe plan naţional.


 

Top Inapoi