Expertiza

Arii de activitate

Institutul Geologic al României reprezintă una dintre  cele mai vechi instituţii centrale create  de statul român modern. Bazele acestuia au fost puse la începutul secolului trecut, şi a avut drept sarcină   elaborarea hărţilor geologice unitare la nivel naţional,  la diverse scări, în vederea unei cunoaşteri adecvate a caracteristicilor solului şi subsolului naţional.
Datele acumulate în toţi aceşti ani, tehnicile de investigare mereu în pas cu timpul şi experienţa câştigată  de-a lungul anilor au condus la dezvoltarea continuă a capacităţilor de cercetare, astfel că în momentul de faţă toate aceste atribute  fac din Institutul Geologic al României un punct de referinţă pentru activitatea geologică din România.
Domeniile de extertiză sunt cuprinse într-o largă listă de problematici:


  • Institutul are exclusivitate în elaborarea hărţilor geologice la nivel naţional, aici intrând atât hărţi geologice regionale sau naţionale dar şi harţi cu tematici conexe.

  • Institutul Geologic al României deţine instalaţii de interes naţional între care o importanţă specifică o prezintă Fondul geologic naţional, Observatorul geomagnetic de la Surlari sau Litoteca.

  • Institutul elaborează studii în care sunt prezentate, date petrologice,  mineralogice, paleontologie, sau modele  geologice structurale.

  • Institutul execută şi  prelucrează analize chimico-mineralogice, de petrologie structurală, paleontologie, palinologice, de asemenea integrează concluzii apărute în urma interpretării datelor rezultate din aplicarea metodelor de investigare geofizice.

  • Sunt elaborate  atlase, monografii şi sinteze geologice sau din ramuri conexe ale geoştiinţelor.

  • Institutul geologic efectuează expertize geologice tehnice.

Tematica studiilor de cercetare geologică abordată cuprinde:


  • Geodinamica proceselor magmatice şi metamorfice, studiul evoluţiei litosferei pe teritoriul românesc, reconstituiri palinspatice.

  • Stabilirea semnificaţiilor geo-structurale ale asociaţiilor de roci endogene pe baza datelor rezultate din analize izotopice termocronologice.

  • Studii privind elaborarea unor programe de analiză interactivă în vederea completării bazei de date geologice.

  • Studii de geohazard.


La nivelul întregului teritoriu au fost elaborate harţi generale la scară mică 1 : 500.000  şi 1: 1.000.000 iar începând cu anii 1960 s-a trecut la redactarea hărţilor naţionale la scara 1: 200.000  şi 1:50.000. Structura geologică a teritoriului naţional roman este diferenţiată în funcţie de unităţile mari geologice dar indiferent de zonă se poate caracteriza drept complexă. Pentru catenele orogene însă aceasta este deosebit de complicată fiind implicate unităţi  şariate cu fundament cristalin de diverse vârste sau unităţi şariate de diverse vârste cu sedimentar în diverse faciesuri ori mixte. Urmare şi a acestui fapt dar şi pentru că niciodată cunoaşterea nu poate fi perfectă, ci doar mereu perfectibilă,  activitatea de elaborare sau actualizare a hărţilor este una continuă.
În momentul de faţă sunt disponibile în format  tipărit Harta geologică a României la sc. 1:1.000.000 Harta geologică a României la sc. 1:200.000. De asemenea în funcţie de zonă foi de hartă sc. 1: 50.000, din Harta geologică a României la sc. 1:50.000.  

Top Inapoi